Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza aktuálních legislativních změn v hodnocení technického stavu vozidel a souvisejícich změn v dopravě 

  Novotný, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tato práce je určena především soudním znalcům, STK technikům, kontrolním orgánům a všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích. Pří analýze technického stavu nákladních vozidel je vycházeno z technických požadavků, ...
 • Analýza dokumentace skutečných poškození vozidel při dopravních nehodách 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá komplexní analýzou fotodokumentace poškození vozidel při dopravních nehodách. V rámci analýz je proveden přehled současného systematického dokumentování, včetně ohledání. Dokumentace pořízena ...
 • Analýza příčin zmetkovitosti při výrobě ložiskových kroužků valivých ložisek 

  Studýnka, Pavel
  Práce se bude týkat měření kroužků od vstupního materiálu, přes výrobní operace jako soustružení, tepelné zpracování, broušení, aj. po dokončovací operace jako honování. Práce bude obsahovat mapování výrobních procesů ve ...
 • Analýza vlivu polohy a technického stavu na obvyklou cenu vybraných rodinných domů ve Valašském Meziříčí a okolí 

  Horák, Vít
  Práce se zabývá mírou vlivu polohy věci nemovité (nemovitosti) umístěné ve městě Valašském Meziříčí, ve srovnání s věcmi nemovitými (nemovitostmi) nacházejícími se v blízkém okolí Valašského Meziříčí. Tato práce, se dále ...
 • Diagnostic parameters determination of aircraft hydraulic system 

  Třetina, Karel; Cäsar, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  The article presents methodology for application of information theory for selection of hydraulic system diagnostic parameters. Changes in technical state of the system are accompanied by a set of symptoms. Method of ...
 • Dlouhodobé plány obnovy vodovodních sítí 

  Hos, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá dlouhodobými plány obnovy vodovodních sítí. První část práce je teoretická, popisuje legislativní požadavky v ČR týkající se dané problematiky, dále se zabývá metodikami stanovování dlouhodobých ...
 • Hodnocení technického stavu osobních vozidel 

  Košťál, Ondřej
  Diplomová práce se bude zabývat problematikou technických kontrol osobních vozidel na Stanicích technické kontroly v České republice a sousedních státech. Práce bude zaměřena na legislativu, metodiku, hodnocení technického ...
 • Hodnocení technického stavu vodojemů 

  Šlesinger, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na úpravu a doplnění aplikace TAWAT, používané pro hodnocení technického stavu vodojemů, a následným posouzením vybraných vodojemů pomocí této aplikace. V první části práce je uvedeno stručné ...
 • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách v Žilině 

  Geratová, Patrícia
  Diplomová práca sa zameriava na zistenie a analýzu realitného trhu v slovenskom meste Žilina v rámci výšky nájmu bytov a faktorov, ktoré túto cenu ovplyvňujú. Prieskum sa uskutočnil v 5 kategóriách bytov podľa veľkosti ich ...
 • Návrh sanace vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí 

  Škařupová, Karolína
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout sanaci vybrané části stokové sítě ve městě Valašské Meziříčí. Práce je rozdělena na několik částí. V první částí se nachází popis provedených předběžných průzkumů na základě sjednané ...
 • Posouzení technického stavu stokové sítě v obci 

  Krulová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením technického stavu stokové sítě v obci Sudice a následným doporučením sanace kanalizačních úseků a šachet. V této práci je uvedena legislativa, která se týká dané problematiky a ...
 • Posouzení technického stavu stokové sítě v obci 

  Mosná, Silvia
  Táto bakalárska práca zahŕňa posúdenie technického stavu stokovej siete v obci Bantice, ktorá je rozdelená do 7 kapitol a záveru. V práci je zahrnutá legislatíva, ktorá sa zaoberá dotknutej tematiky, taktiež všeobecné ...
 • Posouzení technického stavu stokové sítě v obci 

  Chotová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá posouzením technického stavu stokové sítě v obci Dub nad Moravou. Hlavním cílem bylo provedení pasportizace stokové sítě. Na základě pasportizace je provedeno hydrotechnické posouzení jednotné ...
 • Studie odkanalizování vybraného stokového systému v urbanizovaném povodí 

  Korytář, Ivo
  Tato práce řeší studii odkanalizování vybraného stokového systému, konkrétně stokovou sít v obci Starý Mateřov. V rámci studie je zpracován pasport stokové sítě, na jehož základě je vyhodnocen technický stav se zaměřením ...
 • Studie sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku 

  Voldán, Karel
  Cílem diplomové práce je vypracování studie sanace stokové sítě v části města Znojma. Práce je koncipována formou průvodní a technické zprávy. V průvodní zprávě se nachází stručný popis zájmové lokality, základní údaje o ...
 • Technický audit vodojemů 

  Šlesinger, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh metodiky technického auditu vodojemů. V první části jsou obsaženy základní informace o vodojemech, dále následuje stručný souhrn domácí legislativy týkající se zpracování plánů financování ...
 • Ukazatele technického stavu vodovodních sítí a jejich využití při plánování obnovy 

  Martinček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tématem ukazatele technického stavu vodovodních sítí a jejich využití při plánování obnovy. Porovnává vybrané právní normy České a Slovenské republiky, analyzuje ukazatele technického stavu ...
 • Využití diagnostických metod pro hodnocení technického stavu vozidel 

  Skoupý, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na využití diagnostických metod při hodnocení technického stavu vozidel. V první části jsem provedl rozdělení jednotlivých metod technické diagnostiky motorových vozidel včetně přístrojového ...
 • Zdroje pitné vody a jejich technické provedení 

  Machač, Tomáš
  V dnešní době se stává stále aktuálnějším tématem obnova vodárenské infrastruktury. Postupná obnova je jedním z klíčových bodů pro dlouhodobé udržení kvalitního a bezporuchového provozu. Nejzákladnějším prvkem celého ...