Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza obchodních výsledků 

  Jakubík, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy obchodních výsledků získaných obchodováním na burze. V úvodní části je vysvětlena problematika automatických obchodních systémů a modelů pro určení velikosti pozice obchodního ...
 • Hodnocení efektivnosti provozních činností vybrané společnosti VaK 

  Štěpán, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá hodnocením zpráv o provozování vodárenské infrastruktury společnosti VS Chrudim, a.s.. Tato společnost poskytla zprávy za roky 2008-2012. Hlavním účelem práce je analýza těchto zpráv a návrh úprav, ...
 • Hodnocení technického stavu vodojemů 

  Šlesinger, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na úpravu a doplnění aplikace TAWAT, používané pro hodnocení technického stavu vodojemů, a následným posouzením vybraných vodojemů pomocí této aplikace. V první části práce je uvedeno stručné ...
 • Implementace statistických funkcí pomocí HLS 

  Šinaľ, Peter
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat vybrané statistické funkce používané v oblasti technické analýzy. Zaměřil jsem se na klouzavé průměry, Black- Schles model pro výpočet cen opcí a indikátor Delta. ...
 • Posouzení možnosti rekonstrukce a nové výstavby mateřské školy v Blažovicích 

  Čtvrtečková, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá stanovením a posouzením nákladů na rekonstrukci a výstavbu mateřské školy v obci Blažovice, která se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Pro posouzení kompletních nákladů byly ...
 • Systém pro testování obchodní strategie 

  Lanc, Martin
  Práce uvádí do problematiky obchodování cenných papírů jak na celosvětové burze. Vysvětluje základní pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení systému obchodování cenných papírů, tvorby obchodní strategie a prostředků, jak ...
 • Technická analýza 

  Chocholáč, Adam
  Součástí diplomové práce je analýza vybraných technických indikátorů pro data zvolených měnových párů a následné vytvoření obchodní strategie. Obsahuje teoretická východiska technické analýzy. V další části je popsán návrh ...
 • Technická analýza 

  Kratochvíl, Bohumír
  Autor diplomové práce si klade za cíl navrhnout aplikaci na podporu technické analýzy akcií vycházející z identifikovaných potřeb. Určité nedostatky a omezení totiž vyplývají z analýzy modulů pro technickou analýzu současných ...
 • Technická analýza 

  Okruhľanský, Lukáš
  Predmetom mojej diplomovej práce je technická analýza. Teoretická časť sa zaoberá priblížením problematiky z teoretického hľadiska a popisom jednotlivých jej metód, v druhej časti sa zaoberám praktickým využitím technickej ...
 • Technická analýza vybraných akcií 

  Novotná, Vendula
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou akcií společností Starbucks Corporation, Vodafone Group, Apple a Autodesk, které jsou obchodovatelné na burze NASDAQ. Na začátku se práce zaměřuje na teoretické podklady, které ...
 • Technický audit veřejných vodovodů 

  Večeřa, Milan
  Diplomová práce se zabývá technickým auditem veřejného vodovodu. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice a v zahraničí. Dále jsou v práci popsány metodiky vytvořené na ÚVHO FAST Brno, které ...
 • Technický audit vodojemů 

  Šlesinger, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh metodiky technického auditu vodojemů. V první části jsou obsaženy základní informace o vodojemech, dále následuje stručný souhrn domácí legislativy týkající se zpracování plánů financování ...