Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení kvality stavebního díla 

  Kramárová, Annamária
  Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie pri riadení a hodnotení kvality stavebného diela. V teoretickej časti sú popísané metódy pri riadení kvality, analýza normy ČSN EN IS 9001:2009, požiadavky na produkt a ...
 • Přístavba sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – hrubá spodní stavba 

  Kunovský, Jan
  Cílem bakalářské práce je zpracování stavebně technologické etapy hrubé spodní stavby Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Obsahem práce je stručná technická zpráva s popisem řešeného objektu se zaměřením na ...
 • Realizace vrchní stavby administrativní budovy v Brně 

  Hradečný, Štěpán
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou hrubé vrchní stavby administrativní budovy v Brně, která je realizována pomocí kompletního systémového řešení. Obsahuje logické a chronologické návaznosti ke zdárné realizaci ...
 • Sport hotel - realizace hrubé vrchní stavby 

  Okál, Tomáš
  Bakalárska práca objektu Sport hotela rieši technologickú etapu realizácie hrubej vrchnej stavby. Bližšie zameraná je na zvislé nosné konštrukcie budované z vápenno-pieskových tvárnic SILKA a strateného debnenia DEK, ...