Now showing items 1-4 of 4

 • Jsou technické normy přínosem pro kvalitu? 

  Plíštilová, Petra
  Tato rešerše se zabývá vývojem technické normalizace od historie po současnost i normalizací v českých zemích. Označování a rozdělování technických norem a jejich přizpůsobování evropské legislativě je v další části práce. ...
 • Jsou technické normy přínosem pro kvalitu? 

  Žalčík, Petr
  Tato literární rešerše pojednává o technických normách a shrnuje jejich historii, způsob tvorby a význam pro kvalitu. Jsou zde rozebrány možnosti a přínosy, které normativní pojetí nabízí.
 • Návrh elektroinstalace polyfunkčního domu 

  Sladký, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou projektování silových a datových instalací v polyfunkčním objektu. Tento objekt je složen ze dvou částí a to z kancelářských prostor umístěných v prvním nadzemním podlaží a ze čtyř ...
 • Návrh systémové elektroinstalace komplexu hostelu, kolejí a baru 

  Sladký, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou projektování systémové elektroinstalace v komplexu hostelu, kolejí a baru. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou uvedeny v současnosti ...