Now showing items 1-1 of 1

  • Revitalizace toku rybím přechodem 

    Šuba, Dušan
    Tato diplomová práce má dvě části. První část obsahuje základní druhy rybích přechodů. Druhá část se zabývá návrhem rybího přechodu na řece Dřevnici v obci Louky. V programu HEC-RAS byla nasimulována situace, kdy je rybí ...