Now showing items 1-2 of 2

  • Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba 

    Štěrba, Martin
    Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby smuteční síně v obci Jevišovka. Obsahem práce je technická zpráva technologické etapy hrubé vrchní stavby, řešení dopravních tras a jejich ...
  • Stavebně technologická studie hrubé stavby Obecního úřadu v Opočně 

    Hroch, Pavel
    Stavebně technologická studie hrubé stavby Obecního úřadu v Opočně obsahuje technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr, technologický předpis pro provedení základů, svislých nosných ...