Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace statistických metod při obchodování na měnovém a komoditním trhu 

  Kepák, Jakub
  Předmětem bakalářské práce „Aplikace statistických metod při obchodování na měnovém a komoditním trhu“ je praktické využití statistických metod, známých také pod pojmem technická analýza, k obchodování na měnovém a komoditním ...
 • Automatické obchodování měnových párů pomocí technické analýzy 

  Padyšák, Jan
  Cílem této práce je vytvořit automatický obchodní systém pro obchodování měnových párů s využitím technických indikátorů a technické analýzy. Vzniklý systém je testován a optimalizován na historických cenových datech. ...
 • Návrh a implementace automatického obchodního systému pro devizový trh 

  Doležal, Radek
  Diplomová práce se zaobírá problematikou návrhu a implementace automatického obchodního systému pro devizový trh. Obsahuje rozbor základních pojmů, metod technické analýzy a money managementu potřebných pro návrh strategie ...
 • Návrh a optimalizace obchodního systému založeného na principech systému Triple Screen 

  Kudláček, David
  Tato diplomová práce se zabývá obchodním systémem Triple Screen v teoretické i praktické rovině. V rámci práce je navržen poloautomatický obchodní systémm, který se zaměřuje na obchodování s kukuřicí. Předtím jsou rozebrány ...
 • Návrh aplikace pro technickou analýzu a vytvoření vlastní trading strategie 

  Olejník, Peter
  Táto diplomová práca sa venuje technickej analýze, ktorá slúži k predikcii budúceho vývoja akcií. V prvej časti diplomovej práce sú popísané teoretické východiská, ktoré sú základom praktickej časti práce. Ďalšia časť ...
 • Návrh automatického obchodního systému pro obchodování na forexu 

  Poláchová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatického obchodního systému pro obchodování na měnovém trhu. Na základě technických indikátorů je v jazyce MQL4 vytvořen obchodní systém pro platformu MetaTrader 4. Součástí práce ...
 • Návrh automatizovaného obchodního systému pro komoditní trhy 

  Hefka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickými i praktickými aspekty na komoditním trhu. Je zde navržen a popsán automatický obchodní systém, který se bude zaměřovat na obchody s ropou. Budou zde popsány teoretické podklady ...
 • Obchodování s měnami 

  Gazsi, Ján
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami elektronického obchodovania na burze menových párov. Analyzuje základné podmienky a kritéria, ktoré musí obchodník splniť, aby sa mohol tohto trhu zúčastniť. Práca popisuje použitie ...
 • Porovnání vybraných metod predikce na kapitálových trzích 

  Haltufová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním vybraných metod predikce na kapitálových trzích. Jedná se o metody založené na technické analýze sloužící k predikci vývoji kurzu na kapitálových trzích a určení nákupního či ...
 • Porovnání vybraných metod predikce na kapitálových trzích 

  Gruntová, Andrea
  Tato práce je zaměřená na jeden z přístupů technické analýzy - technické indikátory, které slouží k predikci vývoje kurzu a určení vhodných signálů k nákupu a k prodeji akcií, které jsou indikátory generovány. Použití ...
 • Technická analýza 

  Kalinová, Tereza
  Práce se zabývá technickou analýzou a seznámením s možnostmi jejího využití při rozhodování o investování na kapitálovém trh. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska potřebná k prvotnímu seznámení s technickou ...
 • Technická analýza 

  Halász, Martin
  Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou technickej analýzy a jej využitia. Prvá časť práce popisuje teoretické východiská technickej analýzy a základné pojmy a princípy menového trhu Forex. Druhá časť je venovaná ...
 • Technická analýza 

  Spáčil, Přemysl
  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj, optimalizaci a testování automatických obchodních systémů (AOS) s využitím technické analýzy. První část popisuje především teoretická východiska a poté následuje praktická část ...
 • Technická analýza 

  Chocholáč, Adam
  Součástí diplomové práce je analýza vybraných technických indikátorů pro data zvolených měnových párů a následné vytvoření obchodní strategie. Obsahuje teoretická východiska technické analýzy. V další části je popsán návrh ...
 • Technická analýza 

  Ručka, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřená na podrobný popis technické analýzy a seznámení se s možnostmi fundamentální analýzy. V teoretické části se práce zabývá popisem fungování měnového trhu, popisem nejpoužívanějších technických ...
 • Technická analýza 

  Mičánek, Filip
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou, která slouží k predikci budoucího vývoje akcií. V první části práce jsou popsána teoretická východiska potřebná pro další části. Následuje analýza současného stavu, která ...
 • Technická analýza 

  Souček, Vilém
  Tato diplomová práce se zabývá obecnou charakteristikou technické analýzy a jejím využití při rozhodování na akciovém trhu. Práce obsahuje teoretická východiska, která se zabývají problematikou obchodování na kapitálových ...
 • Technická analýza 

  Okruhľanský, Lukáš
  Predmetom mojej diplomovej práce je technická analýza. Teoretická časť sa zaoberá priblížením problematiky z teoretického hľadiska a popisom jednotlivých jej metód, v druhej časti sa zaoberám praktickým využitím technickej ...
 • Technická analýza 

  Regen, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou automatizovaných obchodních systémů na základě vybraných trading strategií, jejich testováním a optimalizováním vstupních hodnot. Práce začíná teoretickým podkladem pro následnou ...
 • Technická analýza 

  Tesař, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na obecnou charakteristiku technické analýzy a využití jejích nástrojů pro podporu rozhodování při obchodování na akciovém trhu. V rámci teoretické části jsou zpracována teoretická východiska ...