Now showing items 1-1 of 1

  • Vsakování srážkových vod 

    Kračman, Martin
    Cílem této práce je definovat legislativní možnosti vsakování, zadržování a odvádění dešťových vod pro rodinný dům v České republice. Práce se mimo vody srážkové zabývá i vodami splaškovými, jejich kvalitou a následným ...