Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení technického stavu vodojemů 

  Šlesinger, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na úpravu a doplnění aplikace TAWAT, používané pro hodnocení technického stavu vodojemů, a následným posouzením vybraných vodojemů pomocí této aplikace. V první části práce je uvedeno stručné ...
 • Stavebně-technický stav stokové sítě 

  Šimek, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení stavebně-technického stavu vybrané části stokové sítě. První část práce se zabývá problematikou z oblasti navrhování, průzkumu a metodiky vyhodnocení stavu stokových sítí a ...
 • Technický audit veřejných vodovodů 

  Večeřa, Milan
  Diplomová práce se zabývá technickým auditem veřejného vodovodu. První část je věnována současnému stavu problematiky v České republice a v zahraničí. Dále jsou v práci popsány metodiky vytvořené na ÚVHO FAST Brno, které ...
 • Technický audit vodojemů 

  Šlesinger, Jan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh metodiky technického auditu vodojemů. V první části jsou obsaženy základní informace o vodojemech, dále následuje stručný souhrn domácí legislativy týkající se zpracování plánů financování ...
 • Vyhodnocení technického stavu kanalizace v malých obcích 

  Gembalová, Barbora
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení počtu a závažností poruch na kanalizační síti v malých obcích v Jihomoravském kraji. Na začátku práce je seznámení s příslušnou legislativou a objasnění základních pojmů. Z ...