Now showing items 1-5 of 5

 • Možnosti systému Sinumerik 840D sl. při programování CNC obráběcích strojů 

  Mešina, Matej
  Diplomová práca sa zaoberá konštrukčným návrhom predného náboja pre horský bicykel a jeho technológiou výroby. V rešeršnej časti práce sú charakterizované jednotlivé riadiace systémy CNC obrábacích strojov. Druhá kapitola ...
 • NÁVRH KŘÍDLA PRO LETOUN KATEGORIE CS LSA 

  Madola, Ondrej
  Cieľom diplomovej práce je konštrukčný a technologický návrh krídla s výrazným znížením podielu manuálnej práce a počtu prípravkov pri zostavovaní dielov konštrukcie. Prvou časťou práce je objasnenie problematiky obrábania ...
 • Návrh referenčních modelů kluzáku L23 Blaník 

  Šenkýř, Miroslav
  Cieľom diplomovej práce je vytvorenie použiteľných referenčných modelov klzáku L-23 Super Blaník a ich využitie pri rámcovom návrhu technológie výroby, ktorá zlepší presnosť a zmenší prácnosť výroby. Práca v úvode opisuje ...
 • Návrh technologie části lisovací formy 

  Mešina, Matej
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom variantu technológie výroby jadra lisovacej formy. V rešeršnej časti je charakterizované jadro a materiál. Práca sa okrajovo venuje elektroiskrovému drôtovému rezaniu. Druhá kapitola sa ...
 • Stříhání součástí s vyšší přesností 

  Varjan, Matúš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia oboru B2307-00 predkladá návrh technológie výroby účiastky, výstrižku, strihaním z konštrukčného nelegovaného ocežového plechu 12010. Na základe literárnej štúdie problematiky ...