Now showing items 1-7 of 7

 • Bytový dům v Humpolci – hrubá vrchní stavba 

  Januška, Marek
  Cílem vyhotovené práce je vypracování stavebně technologického projektu pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového domu v Humpolci. Byl zpracován technologický předpis k provádění svislých a vodorovných nosných ...
 • Přístavba školy - stavebně technologický projekt 

  Cimflová, Lucie
  Práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro přístavbu školy. Obsahem stavebně technologického projektu je technická zpráva projektu, studie realizace hlavních technologických etap, technická zpráva zařízení ...
 • Realizace vrchní stavby rodinného domu v Bratislavě 

  Oláhová, Loreta
  Bakalárna práca sa zaoberá vypracovaním technologického predpisu pre spracovanie vrchnej stavby rodinného domu, teda popis hrubej konštrukcie, CLT panel a jeho alternatívy a v neposlednom rade zastrešenie. Súčasťou bakalárnej ...
 • Stavebně technologická etapa zajištění stavební jámy a založení skeletového objektu 

  Šmeidler, Jakub
  Bakalářská práce řeší realizace zajištění stavební jámy a založení železobetonového skeletového objektu ve Zlíně. Budova je založena na hlubinných pilotách s nízkopotenciálním získáváním tepla a chladu. Tento stavebně ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno 

  Šemberková, Klára
  Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno. Moje práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, studii realizace hlavních etap, projekt zařízení ...
 • Technologická etapa vrchní hrubé stavby městského hotelu v Brně 

  Hetteš, Adrián
  Cílem této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického projektu pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby městského hotelu v Brně. Pro realizaci etapy byl vypracován technologický předpis ke skeletové ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu mateřské školy v Brně 

  Bartek, Petr
  Tématem této diplomové práce je stavebně technologická příprava výstavby dvoupatrové mateřské školy v brněnské městské části Bystrc. Součástí práce je technická zpráva, časový a finanční plán objektový, projekt zařízení ...