Now showing items 1-1 of 1

  • Kontinuální odvalovací broušení čelního ozubení 

    Jermolajev, Štěpán
    Diplomová práce se zabývá obecnou identifikací technologie kontinuálního odvalovacího broušení čelního ozubení. V souvislosti s touto technologií jsou zkoumány vlastnosti používaných brousicích nástrojů a strojů. Podrobně ...