Now showing items 1-5 of 5

 • Možnosti CAM softwaru PowerMILL 2018 při obrábění součástky do palné zbraně 

  Drmota, Josef
  Téma této diplomové práce se zabývá možnostmi CAM softwaru PowerMILL 2018 při výrobě součástky do palné zbraně. Obsahem práce je rešeršní část zaměřená na problematiku kombinovaných palných zbraní, konkretizaci řešené ...
 • Návrh inovace výroby patního hřebového implantátu 

  Duda, Jan
  V této diplomové práci je zpracován návrh inovace výroby patního hřebového implantátu. Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů stávající výroby. Jsou zde uvedeny informace o používaných materiálech k ...
 • Rozbor technologie výroby humerálního hřebu 

  Duda, Jan
  V této bakalářské práci je zpracován technologický postup výroby humerálního hřebu prováděný ve firmě Medin a.s. Práce obsahuje rozbor jednotlivých technologických procesů výroby včetně konkrétně použitých strojů. Jsou zde ...
 • Technologický postup výroby bezpečnostního klíče 

  Bouše, Richard
  Bakalářská práce pojednávající o technologickém postupu výroby bezpečnostního klíče k cylindrické vložce. V práci je zahrnut stručný popis historického vývoje klíčů a zámků. Vývoj je popsán od výskytu prvních primitivních ...
 • Výroba čepu pro šnekový dopravník 

  Drmota, Josef
  Cílem této bakalářské práce je sestavení technologického postupu výroby součásti „čep pro šnekový dopravník“ a jeho následná výroba. V první části je zvolen vhodný materiál a navržen polotovar pro výrobu součásti. Následuje ...