Now showing items 1-12 of 12

 • Detailní projektování technologického pracoviště ve firmě KOVO STANĚK s.r.o. 

  Benešovský, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové výrobní haly pro výrobu tryskacích zařízení ve firmě Kovo Staněk s.r.o. Práce obsahuje analýzu a kapacitní propočty jednotlivých výrobních technologií, návrh uspořádání haly a ...
 • Hasičská zbrojnice - stavebně technologický projekt 

  Pospíšil, Tomáš
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Stavba se nachází v Martinicích u Velkého Meziříčí. Diplomová práce řeší studii realizaci objektu, technickou zprávu ke stavebně ...
 • Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku 

  Janouškovec, Petr
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací uspořádání technologických pracovišť v malé strojírenské firmě pana Beneše. Pro tuto optimalizaci je využito technologické projektování. Práce obsahuje literární rešerši, která ...
 • Projekt centralizace výroby mosazných klecí pro valivá ložiska 

  Křížek, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá centralizací výroby mosazných ložiskových klecí ve firmě ZKL Hanušovice, a.s. První část je zaměřena na popis stávající situace výrobního procesu, který má v současné době řadu nevýhod. Z těchto ...
 • Projekt montážní dílny závěsů kapoty 

  Chadim, Jakub
  Diplomová práce se zabývá technologickým projektem dílny závěsů zadní kapoty, konkrétně návrhem uspořádání montážní dílny ve společnosti Edscha Automotive Kamenice s.r.o. Práce uvádí teorii nutnou k porozumění problematiky ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky 

  Barák, Libor
  Cílem bakalářské práce Realizace hrubé vrchní stavby areálu Lesní správy Hlubočky je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pro hrubou vrchní stavbu areálu Lesní správy Hlubočky v obci Mrsklesy. Práce ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu - Čierna Voda - Chorvátský Grob 

  Raučinová, Veronika
  Cieľom bakalárskej práce je spracovanie technologického projektu pre technologickú etapu hrubej vrchnej stavby bytového domu v obci Chorvátsky Grob v miestnej časti Čierna Voda. Konštrukčný systém bytového domu je stenový, ...
 • Stavebně technologický projekt hotelu Nábřeží u Kunovské přehrady 

  Vavřínek, Dominik
  Cílem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu hotelu Nábřeží u Kunovské přehrady. Stavebně technologický projekt této práce je zaměřen na hrubou stavbu realizace hotelu Nábřeží. Součástí práce ...
 • Stavebně technologický projekt oční kliniky 

  Kašpar, Radek
  Práce se zabývá stavebně technologickým projektem Oční kliniky. Obsahem technologického projektu je technická zpráva, studie realizace hlavních technologický etap, technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu 

  Szmeková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu polyfunkčního domu v Brně. Řeší rozdělení stavby na stavební a inženýrské objekty, návrh strojní sestavy, časový a finanční plán. Dále se podrobněji ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly Rokycany. 

  Štefaňák, Jan
  Práce řeší technologickou přípravu výrobní haly v Rokycanech. Jde o betonovou prefabrikovanou konstrukci založenou na vrtaných pilotách. Obsahem projektu je návrh zařízení staveniště, dimenzování strojů a mechanismů, ...
 • Technologický projekt výroby nerotačních (deskových) součástí 

  Henzl, David
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování technologického projektu výroby nerotačních (deskových) součástí na základě požadavků společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s. V první části práce je zpracována literární studie z oblasti ...