Now showing items 1-2 of 2

  • Produkce součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku 

    Opočenská, Hana
    Bakalářská práce zabývající se produkcí součástí z tabulí plechů nekonvenční metodou vodního paprsku se skládá ze dvou částí. První, teoretická část, vysvětluje základní princip technologie obrábění vodním paprskem, popisuje ...
  • Řezání vodním paprskem 

    Odehnal, Ondřej
    Následující bakalářská práce pojednává o nekonvenční technologii řezání vodním paprskem. Práce je zaměřena na popis této technologie a rozdělení a popis používaných metod. Dále jsou popsána zařízení, která se u této ...