Now showing items 1-1 of 1

  • Získávání celulózy z odpadní vody 

    Kobzová, Kamila
    Úkolem této bakalářské práce je poukázat na množství celulózy v odpadních vodách a na její původ, který je hlavně v toaletním papíru z domácností. Hlavním cílem je pak přiblížit možnosti, jak celulózový kal získávají zpět ...