Now showing items 1-3 of 3

 • Možnosti úsporných opatření v bazénových provozech 

  Litschmann, Patrik
  Bakalářská práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti úsporných opatření v bazénových provozech. Teoretická část práce popisuje typologii bazénů a následně se zabývá technologickou stránkou včetně tepelného hospodářství. ...
 • Technologie znovuvyužití odpadních vod 

  Velikovská, Kristýna
  Diplomová práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti znovuvyužití odpadních vod. Teoretická část práce charakterizuje splaškové odpadní vody a její separované složky (šedé, hnědé a žluté odpadní vody) z hlediska jejich ...
 • Znovuvyužití šedých vod v multifunkčních budovách 

  Skřička, Jakub
  Tato diplomová práce seznamuje čtenáře s dosavadními poznatky v oblasti znovuvyužití šedých odpadních vod. Teoretická část práce popisuje současný stav vody ve světě, dále charakterizuje odpadní vody a popisuje způsob ...