Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh technologie výroby plastové páčky 

  Adamec, Lukáš
  Cílem projektu je navrhnout nejvhodnější technologii pro výrobu zadaného dílce. Projekt obsahuje rešeršní část a část praktickou. Část rešeršní je zaměřena na členění polymerních materiálů a popis technologií vhodných pro ...
 • Návrh technologie výroby zátky z plastu 

  Kočí, Ivan
  Diplomová práce se zabývá návrhem výroby zátky z plastu technologií vstřikování do forem. V práci je proveden návrh technologického postupu včetně potřebných výpočtů a mimo to je práce zaměřená na konstrukci vstřikovací ...
 • Technologie výroby plastového kontejneru na náboje 

  Hejl, Dušan
  Diplomová práce se zabývá řešením výroby zadané součásti „plastový kontejner na náboje“. Součást je vyrobena z vysokohustotního polyethylenu s obchodním označením LITEN ML 77 při navrhované sérii 3 000 000 kusů. Na základě ...
 • Technologie výroby součástí z plastu 

  Špičák, Pavel
  Projekt, vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307- 00 Strojírenské technologie, předkládá návrh technologie výroby součásti z plastů- krytky do stolu. V úvodní části studie jsou popsány vlastnosti, rozdělení a ...
 • Výroba součásti z plastu 

  Ruibar, Jakub
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2307-00 Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výrovy součásti z plasu – středič etiket na CD. V literární studii jsou shrnuty základy problematiky ...