Now showing items 1-11 of 11

 • Metody návrhu desek plošných spojů 

  Cirkovský, Jaroslav
  Hlavním cílem bakalářské práce bylo seznámení s problematikou návrhu desek plošných spojů a vytvoření videí multimediálního charakteru. V první části se zabývám problematikou tříd přesnosti, miniaturizací, použitými pouzdry ...
 • Návrh zakládacího zařízení pro experimentální CNC stroj 

  Mišún, Marek
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným riešením zakladacieho mechanizmu pre malý experimentálny CNC zariadenie a zautomatizovanie zakladacieho cyklu. Práca obsahuje popis manipulačných zariadení, druh výrobnej ...
 • Obrábění součásti ze slitiny hliníku 

  Lačňák, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na technologii výroby součásti typu turbína ve firmě Edwards. Specifikace zaměření je na část technologie soustružení, kde je v první části vytvořen rozbor součásti a její technologičnost ...
 • Optimalizace výroby součásti "šnekový hřídel" 

  Černý, Michal
  Předmětem diplomové práce je optimalizace výroby šnekových hřídelí ve specifických podmínkách konkrétní společnosti, kdy optimalizace je na žádost firmy řešena v oblastech, které vymezuje obsah této závěrečné práce. V první ...
 • Řešení technologie součásti "ventil s kondenzační smyčkou" 

  Jarkovský, Marcel
  Diplomová práce se zabývá technologii výroby tělesa ventilu ve firmě Armaturka Vranová Lhota, a.s. V první části je představení firmy a vyráběného sortimentu. Druhá část je zaměřena na rozbor součásti, kde je řešena ...
 • Sestavení technologie pro součást stavitelná klínová řemenice 

  Láznička, Pavel
  Na úvod jsou popsány řemenové převody a vyvažování stavitelné řemenice. Zhodnocení technologičnosti výroby součásti pro kusovou a sériovou výrobu je obsahem další kapitoly. Následuje volba materiálu, polotovaru a výpočet ...
 • Studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů 

  Dvořák, Jan
  Předmětem bakalářské práce je studie porovnání efektivnosti přípravy výroby vybraných produktů. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce a vysvětluje základní pojmy. Praktická část je zaměřena na popis výrobní ...
 • Technologie výroby Magnetoreologických kapalin 

  Nováček, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá souhrnem současného poznání z oblasti magnetoreologických (MR) kapalin. Zaměřuje se na definování jejich základních vlastností a popsání technologií výroby nejdůležitějších částic a nosných ...
 • Výroba a přeostřování nástrojů vyráběných na CNC nástrojové brusce 

  Zdařil, David
  Cílem práce je rozbor výroby nástroje na CNC nástrojové brusce. Práce zahrnuje představení výrobního stroje, stručný přehled monolitních nástrojů a brousících kotoučů. Nejpodstatnější je praktická část, která je zaměřena ...
 • Výroba součásti z plechu - "Vanečka" 

  Muzikant, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je zpracování nové technologie výroby součásti z plechu „Vanečka“, která je vyráběna v roční sérii 50000 ks. Součást je vyrobena z oceli S235JRG1 (ČSN 41 1373) o tloušťce 3 a 5 mm. Na základě ...
 • Výroba součástí pro 3D tiskárnu 

  Javorek, Vladimír
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu technologie výroby zvolených dílů pro 3D tiskárnu z vybraného materiálu obráběním. Cílem práce je navrhnout vhodný výrobní postup, příprava polotovarů, výběr ...