Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení výroby součásti "Klapka APZ13" 

    Betáš, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá řešením výroby zadaného dílce „Klapka APZ13“. Po konstrukčním rozboru součástky následuje volba vhodné dostupné výrobní technologie. Následuje teoretické popsání zvolené technologie a vstřikovací ...