Now showing items 1-3 of 3

 • Posouzení fluktuace ve společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Milota, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou vývoje fluktuace v souvislosti s trhem práce v České republice. S využitím dat fluktuace ve vybrané telekomunikační společnosti z posledních let se pomocí statistických metod snaží vytvořit ...
 • Rizika business analýzy při zavádění informačních systémů v telekomunikacích 

  Neničková, Hana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The purpose of this article is to identify and describe set of risks which can occur with direct influencing of information systems (IS) implementation and business analysis (as part of that implementation ...
 • Technika analogových obvodů 

  Vrba, Kamil; Mišurec, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2020-12-01)
  Elektronická publikace představuje otevřený přístup k vědeckým poznatkům z oblasti analogové obvodové techniky. Jsou vysvětleny návrhové postupy základních bloků integrovaných analogových obvodů s bipolárními a unipolárními ...