Now showing items 1-4 of 4

 • Model elektronického obchodu telekomunikační společnosti 

  Kuchařík, Lukáš
  Tato bakalářská práce je návrhem elektronického obchodu pro společnost „O2 prodejna Znojmo“. Podává řešení obsahu, struktury, uspořádání a funkcí internetové prodejny, obsahuje návrh základu databáze. Je podkladem pro ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření podnikatelské činnosti 

  Minaříková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá ekonomickou situací společnosti STEL-INVEST, s.r.o., která bude základem pro rozhodování o rozšíření podnikatelské činnosti o novou službu. Společnost STEL-INVEST, s.r.o. se v současné době zabývá ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Čížková, Šárka
  Diplomová práce na téma: „Studie průběhu zakázky organizací“ se zabývá průběhem zakázky firmou ABC, spol. s r.o., která se zabývá výstavbou a provozem telekomunikačních sítí. Práce se skládá z těchto částí: z teoretického ...
 • Vliv kvality optických konektorů na přenos 

  Bernkopf, Miroslav
  Tato práce se zabývá optickými konektory a jejich vlivy na útlum při přenosu realizovaném po optickém vlákně. Optická vlákna a přenosy po světlovodech hrají v poslední době významnou roli z důvodu neustálého tlaku na ...