Now showing items 1-6 of 6

 • Model elektronického obchodu telekomunikační společnosti 

  Kuchařík, Lukáš
  Tato bakalářská práce je návrhem elektronického obchodu pro společnost „O2 prodejna Znojmo“. Podává řešení obsahu, struktury, uspořádání a funkcí internetové prodejny, obsahuje návrh základu databáze. Je podkladem pro ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření podnikatelské činnosti 

  Minaříková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá ekonomickou situací společnosti STEL-INVEST, s.r.o., která bude základem pro rozhodování o rozšíření podnikatelské činnosti o novou službu. Společnost STEL-INVEST, s.r.o. se v současné době zabývá ...
 • Posouzení fluktuace ve společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Milota, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou vývoje fluktuace v souvislosti s trhem práce v České republice. S využitím dat fluktuace ve vybrané telekomunikační společnosti z posledních let se pomocí statistických metod snaží vytvořit ...
 • Studie průběhu zakázky organizací 

  Čížková, Šárka
  Diplomová práce na téma: „Studie průběhu zakázky organizací“ se zabývá průběhem zakázky firmou ABC, spol. s r.o., která se zabývá výstavbou a provozem telekomunikačních sítí. Práce se skládá z těchto částí: z teoretického ...
 • Technika analogových obvodů 

  Vrba, Kamil; Mišurec, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2020-12-01)
  Elektronická publikace představuje otevřený přístup k vědeckým poznatkům z oblasti analogové obvodové techniky. Jsou vysvětleny návrhové postupy základních bloků integrovaných analogových obvodů s bipolárními a unipolárními ...
 • Vliv kvality optických konektorů na přenos 

  Bernkopf, Miroslav
  Tato práce se zabývá optickými konektory a jejich vlivy na útlum při přenosu realizovaném po optickém vlákně. Optická vlákna a přenosy po světlovodech hrají v poslední době významnou roli z důvodu neustálého tlaku na ...