Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza CRM systému vybrané firmy 

  Bartošková, Vlasta
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky neboli CRM. Teoretická část se zaobírá vývojem vztahů se zákazníky a řízením vztahů se zákazníky. V analytické části bakalářské práce je provedeno zhodnocení ...
 • Analýza marketingového projektu podniku 

  Runštuk, Zdeněk
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou kampaní firmy XY. Zaměřenou na živnostníky a malé podnikatele, kteří firmu neznají, nebo od ní z jiného důvodu neodebírají produkty. Cílem práce je vyhodnotit tuto kampaň. Práce ...
 • Návrh informačního systému zákaznické podpory 

  Šafařík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro podporu servisních a zákaznických služeb. V první části popisuje klíčové oblasti zákaznických služeb ve vztahu k servisu, jeho poskytování a využívání. V další části ...
 • Návrh metodiky pro výběr a hodnocení pracovní pozice "Agent telemarketingu" 

  Kuimcidis, Nikolas
  Zaměstnanci jsou nejdůležitějším aktivem pro telemarketingové společnosti, které nabízí své služby klientům vyhledávajícím externí spolupráci v telemarketingu. V součastnosti se rozpor mezi stálou fluktuací zaměstnanců a ...
 • Podnikatelský plán malé edukační společnosti 

  Pěček, Dominik
  Diplomová práce se zabývá vyhotovením podnikatelského plánu malé edukační společnosti, která plánuje podnikat v oblasti pojízdných planetárií. Práce analyzuje proveditelnost a ziskovost podnikatelského plánu. Byly použity ...
 • Reportingové služby software pro telemarketingová centra 

  Sušil, Martin
  Tato práce se zabývá rozšířením dříve implementovaného systému pro podporu práce telemarketingového centra. Stávající projekt byl rozšířen o prvky umožňující vytváření uživatelsky definovaných reportů. Pro serverovou část ...
 • Systém pro společnost zabývající se telefonováním 

  Huvar, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit systém pro společnost zabývající se telefonováním, který co nejvíce usnadní a automatizuje práci jejích zaměstnanců. Systém bude splňovat požadavky na moderní informační ...
 • Systém pro telemarketingovou společnost 

  Dušek, David
  Náplní této práce je návrh a implementace informačního systému pro telemarketingovou společnost. Systém je implementován v jazyce PHP s použitím Zend Frameworku. Použitý framework je v práci důkladně popsán a jsou vysvětleny ...
 • Telemarketing 

  Špicová, Martina
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s prodejem a poskytováním informací prostřednictvím telemarketingu. Na základě zjištěných nedostatků obsahuje návrh postupu při komunikaci prostřednictvím zákaznické ...
 • Trh zemního plynu v ČR segmentu maloodběr a jeho efektivní akviziční kanály 

  Polívka, Rostislav
  Tématem diplomové práce je marketingová analýza situace na trhu zemního plynu v České republice segmentu maloodběr včetně popisu vývoje od jeho liberalizace do současnosti a výhledu do dalších období. Na základě analýzy ...
 • Zhodnocení možností využití marketingové podpory prodeje 

  Hladký, Radoslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu efektivního využití marketingové podpory prodeje společnosti MI-Agency, s. r. o. , která poskytuje outsourcingové služby svým externím zadavatelům. Teoretická část je zaměřena na ...