Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika výběru mýta na silniční síti 

    Mareček, Jakub
    Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru mýta na silniční síti. První část práce popisuje zavedené způsoby zpoplatnění komunikací a klade důraz na zpoplatnění výkonové. Zabývá se elektronickými mýtnými systémy a ...
  • Vzdálené získávání dat z digitálního tachografu 

    Matoušek, Vojtěch
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem firmwaru zařízení umístěného v nákladním vozidle, které zajišťuje vzdálený přístup k datům digitálního tachografu vozidla dle po- žadavků legislativy EU. Výsledkem této práce je systém, ...