Now showing items 1-19 of 19

 • Bezdrátový přenos letových údajů z letounu na krátkou vzdálenost 

  Kučera, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovým přenosem letových dat z letounu na pozemní stanici. Jedná se o data odesílaná z akrobatického letadla během závodů, konkrétně o GPS pozici a data ze senzorů akcelerace a sklonu ...
 • Bezdrátový telemetrický systém pro RC model 

  Čamaj, Peter
  Táto práca sa venuje návrhu a realizácii bezdrôtového telemetrického systému, ktorý je špeciálne určený pre použitie v modeli lietadla na diaľkové ovládanie. Rieši softwarovú aj hardwarovú realizáciu telemetrického systému, ...
 • Dohledové centrum pro sítě IP 

  Patala, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice monitorování a správy počítačových sítí pomocí protokolu SNMP a jeho praktickém využití. Hlavní část práce popisuje práci s programem SNMPc, jeho konfiguraci, tvoření dlouhodobých ...
 • Elektronický snímač letových parametrů. 

  Harant, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem a praktickým řešením návrhu elektronického snímače letových parametrů. Zařízení je primárně určeno pro měření telemetrických dat při letecké akrobacii. Teoretická část ...
 • FM vysílač APRS telemetrických dat v pásmu 435 MHz 

  Klíma, Martin
  FM vysílač APRS telemetrických dat je zařízení schopné sbírat telemetrická data z prostředí, ve kterém se nachází, a prostřednictvím radiového kanálu je vyslat uživateli. Je schopno tvořit datové rámce, které umožní ...
 • Hodnocení vlivu protinádorové léčby na elektrickou aktivitu srdce v experimentální telemetrické studii 

  Beňková, Daniela
  Diplomová práce se věnuje analýze experimentálních telemetrických záznamů EKG se záměrem stanovit dlouhodobý vliv protinádorového léčiva sunitinibu na elektrickou aktivitu srdce. Pro experimentální studii, provedenou na ...
 • Konfigurovatelný telemetrický a dohledový systém 

  Voborník, Petr
  Cílem bakalářské práce je návrh a implementace základu modulárního systému pro telemetrické a zabezpečovací účely. Systém se skládá z modulů pro zpracování příchozích dat, webového administračního a prezentačního rozhraní ...
 • Měření magnetické indukce v elektrických strojích 

  Hájek, Jan
  Magnetická indukce je jedna ze základních veličin. Tato veličina se využívá především u motorů. Bez magnetické indukce by řada motorů nemohla pracovat. Například u asynchronního motoru je rozložení magnetické indukce velmi ...
 • The Model of the Low Rate Telemetry Communication System for Matlab-Simulink 

  Spacek, J.; Kasal, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  This article is dedicated to the model of low rate telemetry system, which has been developed for Matlab-Simulink environment. The purpose of this model is a research of the low rate telemetry transmission reliability in ...
 • Monitorovací zařízení pro letecké modely 

  Belloň, Michal
  Tato práce je zaměřena na bezdrátový přenos dat z leteckého modelu k modeláři během letu, která se budou zobrazovat na LCD displeji umístěném v blízkosti ovládání modelu. Práce obsahuje teoretický návrh zařízení, výběr ...
 • Návrh a implementace SW architektury bezpilotního letounu 

  Kuchař, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací SW architektury řízení bezpilotního letounu za účelem sběru letových dat, integrace automaticky generovaného kódu autopilota z nástroje Matlab Simulink a komunikace s pozemní stanicí.
 • Optimalizace převodových poměrů závodních automobilů 

  Bém, Pavel
  Pavel BÉM Optimalizace převodových poměrů závodních automobilů DP, ÚADI, 2008, str.62 , obr.69 . Nejprve charakterizuji problematiku převodovek a poté zhodnotím dataloggery závodních vozů používané v současné době. Vytvořím ...
 • Sběr dat pomocí bezdrátové technologie ZigBee 

  Teplan, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá komunikačním standardem IEEE 802.15.4, bezdrátovou technologií ZigBee a zaměřuje se na její použití v oblasti hromadného sběru dat a telemetrie. Teoretickou část tvoří kapitoly popisující ...
 • Sběr telemetrických dat a jejich vyhodnocení 

  Spurný, Jan
  Práce pojednává o návrhu a vytvoření aplikace pro sběr a vyhodnocení telemetrických dat. Práce obsahuje návrh, realizaci a popis jak tohoto systému, tak i serveru, způsob příjmu a zobrazení dat. Na základě získaných dat z ...
 • Správa sítí na bázi protokolu IP 

  Patala, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje problematice monitorování a správy počítačových sítí pomocí protokolu SNMP a jeho praktickém využití. Hlavní část práce popisuje práci s programem SNMPc v experimentální síti, implementací ...
 • Systém řazení závodního motocyklu 

  Zapletal, Adam
  Bakalářská práce se zabývá systémem řazení závodních motocyklů umožňujícím řazení pod zatížením. Cílem této práce je charakteristika systému řazení pod zatížením, dále pak zhodnocení možností nastavení tohoto zařízení a v ...
 • Systémy dálkového sběru dat 

  Svadbík, Vít
  Tato práce rozebírá využití telefonních linek, systému GSM a GPRS, internetu a komunikace po silnoproudých vedení v systémech dálkového sběru dat. S rozvojem automatizovaných provozů roste potřeba získávání aktuálních údajů ...
 • Technologie příjmu extrémně slabých radiových signálů meziplanetárních sond 

  Špaček, Jiří
  Náplň práce souvisí s problematikou příjmu velmi slabých radiových signálů, konkrétně se zaměřením na systémy pro přenos nízkorychlostní telemetrie s využitím modulačního schématu nosná-subnosná. V části práce je prezentována ...
 • Telemetrický archiv družic 

  Vorálek, Jan
  Práce se zabývá návrhem archivu vysílaných telemetrických dat družic PSAT, PSAT-2 a BRICSat, která je třeba získat z SDR IQ záznamů. Součástí práce je teoretický popis Dopplerova jevu a struktury vysílaných telemetrických ...