Now showing items 1-6 of 6

 • Koncept hybridního teleskopického manipulátoru s modulární platformou 

  Krejčí, Jan
  Tato bakalářská práce ukazuje možný budoucí vývoj hybridních teleskopických manipulátorů. V první části je proveden přehled a popis jednotlivých technologií, které jsou již dnes využívány u manipulační, transportní a ...
 • Mobilní kolové teleskopické manipulátory 

  Buchta, Vladislav
  Cílem této bakalářské práce je přehled současného stavu mobilních kolových teleskopických manipulátorů. Tato práce také zahrnuje kritický rozbor jednotlivých konstrukčních řešení s ohledem na využití stroje s nosností vyšší ...
 • Motorová jednotka teleskopického nakladače 

  Seják, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a výběrem motorové jednotky teleskopického nakladače dle zadaných parametrů. První část se věnuje rešeršnímu rozboru a srovnání teleskopických manipulátorů podobné hmotnostní kategorie. Druhá ...
 • Vyhrnovač nehomogenních materiálů 

  Henzl, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem hydraulického vyhrnovacího bloku pro nehomogenní materiály, především pro vyhrnování chlévské mrvy z chodeb stájí, s možností změny pracovní šířky vyhrnovače podle potřeby. Tento ...
 • Vyhrnovač nehomogenních materiálů 

  Sekava, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout hydraulicky ovládaný vyhrnovací blok pro nehomogenní materiály. Navržený vyhrnovač nehomogenního materiálu je uchycený na teleskopickém manipulátoru. Práce je rozdělena na teoretickou a ...
 • Vysokovýklopná lopata pro teleskopický manipulátor LM1345 TURBO 

  Dragan, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá řešením konstrukčního návrhu vysokovýklopné lopaty pro teleskopický manipulátor LM1345 TURBO firmy New Holland. Úvodem jsou zpracovány základní vlastnosti a parametry stroje a materiálu, k ...