Now showing items 1-18 of 18

 • Automatické řízení procesu dochlazování v cihlářské peci 

  Cacek, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatického řízení mnohorozměrové soustavy procesu dochlazování v cihlářské peci. Teoretická část popisuje možnosti identifikace regulovaných soustav a metody návrhu regulací jednorozměrových ...
 • Kolorimetr 

  Škoda, Pavel
  Tato práce se věnuje analýze parametrů barev pro jejich následné využití v návrhu pří- stroje, který bude určen k měření jejich stálosti při kontinuální výrobě. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a znalosti ...
 • Konstrukční návrh zařízení pro studijní účely krize varu 

  Vojáčková, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení pro studijní účely krize varu. V první části je vysvětlena problematika krize varu a jsou zde příklady experimentálních zařízení ve světě. V další části je ...
 • Mathematical model of Mobile Circulatory Module for ex-vivo lungs perfusion 

  Šolc, František; Zezulka, František; Veselý, Ivo (IFAC, 2015-05-13)
  The article deals with mathematical modelling of a system for ex-vivo lung perfusion. The system which is modelled here is named Mobile Circulatory Module and is designed for transport of live lungs namely porcine or human ...
 • Model Predictive Control for Individual Room Control 

  Glos, Jan (IFAC, 2016-10-05)
  This paper deals with model predictive control (MPC) for individual room control (IRC). It was shown that MPC controller can be advantageously used for room temperature control.
 • Monoclimate Incubation Chamber 

  Kovářová, Anežka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  This project deals with the design of the monoclimate incubator chamber for in vitro cell cultivation and cell observing under the confocal microscope. It is based on requirements and parameters set by the biophysics ...
 • Monoklimatická inkubační komora - řízení teploty komory 

  Kovářová, Anežka
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací monoklimatické inkubační komory pro kultivaci buněk in vitro a jejich pozorování pod konfokálním mikroskopem. Vychází ze stanovených požadavků a parametrů zadaných laboratoří ...
 • Návrh a optimalizace PID regulátoru pro sdruženou regulaci teplota/vlhkost 

  Tomanek, Marek
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a optimalizovať reguláciu teploty a vlhkosti inkubátora. Regulácia bude riadená mikrokontrolérom Atmel AVR. Procesor bude prostredníctvom PWM výstupu riadiť intenzitu ohrievania a vyparovania ...
 • Návrh a realizace vytlačovací hlavy a návazných členů pro vytlačování kruhových plastových profilů 

  Novák, Jakub
  V této práci je zpracován návrh vytlačovací hlavy pro vytlačování plastových drátů o malém průměru. Zapracován je nový koncepční návrh temperace, který umožňuje vytlačovaný výrobek zchladit již ve vytlačovací hlavě a tím ...
 • Nový teplotní systém pro MR tomograf 

  Vomočil, Tomáš
  Je proveden návrh teplotního systému pro MR tomograf s proměnným teplotním rozsahem 20 až 45 stupňů celsia a s přesností 1oC, Systém bude z nemagnetických materiálů.
 • Regulace teploty 

  Soviš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou regulace teploty pomocí neřízeného zdroje odpadního tepla přístroje v uzavřeném objektu. Cílem práce je seznámení se s danou problematikou a technologickými prostředky, využívaných v oblasti ...
 • Regulace teploty mikrovlnného reaktoru. 

  Pokorný, Ondřej
  Byla vytvořena jednoduchá zpětnovazební regulační smyčka, která řídila teplotu mikrovlnného tlakového reaktoru. Náplň reaktoru o objemu asi 600 ml byla ohřívána mikrovlnným polem o maximálním výkonu 1,8 kW. Výkon magnetronu ...
 • Řízení a vizualizace provozních veličin fytotronových komor 

  Baudyš, Adam
  V této práci došlo k nastínění principů a způsobů regulace fyzikálních veličin za cílem co nejefektivnějšího pěstování rostlin. Na základě zjištěných faktů byl zvolen a naprogramován způsob ovládání fytotronové komory v ...
 • Sběr dat ze senzorových jednotek 

  Frkal, Pavel
  Tato práce se zabývá sběrem dat ze senzorových jednotek pracujících na standardu 6LoWPAN (dle doporučení IEEE 802.15.4), který používá zjednodušení protokolu IP verze 6 na síťové vrstvě. Díky optimalizacím je toto řešení ...
 • Sestavení a hodnocení setu in vitro jamek pro chondrogenní diferenciaci MSC buněk 

  Kříž, Marek
  Bakalářská práce se zabývá podmínkami kultivace mezenchymálních buněk in vitro, poškození kloubní chrupavky a její náhrady pomocí chondrogenních buněk. Další část se věnuje jednotlivým druhům regulace teploty pro vyhřívání ...
 • Sestavení a hodnocení setu in vitro jamek pro chondrogenní diferenciaci MSC buněk 

  Kříž, Marek
  Bakalářská práce se zabývá podmínkami kultivace mezenchymálních buněk in vitro, poškození kloubní chrupavky a její náhrady pomocí chondrogenních buněk. Další část se věnuje jednotlivým druhům regulace teploty pro vyhřívání ...
 • Systém domovního vytápění s hybridní komunikací 

  Ambrož, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému domovního vytápění s hybridní komunikací pro řízení vytápění především rodinných domů. Celek je připraven především pro práci s akumulační nádobou a více zdroji tepla.
 • Vytápění domova pro seniory 

  Kouřilová, Klára
  Hlavním cílem bakalářské práce je navrhnout systém vytápění domova pro seniory. Teoretická část je zaměřena na zajištění tepelného komfortu a možnosti regulace teploty v objektech. Druhá část práce, výpočtová, se zabývá ...