Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení teploty v místnosti 

    Hruškovský, Antonín
    Tato práce se zabývá výrobou pokojového termostatu pro regulaci teploty v domě či bytu. V textu jsou popsány typy senzorů pro měření teploty pracující na základě různých fyzikálních principů. Z těchto typů senzorů je ...
  • Univerzální řídící jednotka technologických procesů 

    Gogola, Marek
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou univerzálnej riadiacej jednotky technologických procesov v potravinárskom priemysle. Úlohou tejto práce je vytvoriť zariadenie, ktoré je schopné vzhľadom na žiadanú ...