Now showing items 1-4 of 4

 • Optimalizace UHV SEM pro studium nanostruktur v širokém rozsahu teplot 

  Axman, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací ultravakuového elektronového mikroskopu – UHV SEM, který je vyvíjen v rámci projektu Amispec ve spolupráci VUT, ÚPT AV ČR a firmy Tescan Brno, s.r.o. Teoretická část se ...
 • Ranque-Hilshova vírová trubice 

  Obrlík, Jan
  Ranque-Hilshova vírová trubice je termálně-fluidní zařízení, ve kterém dochází k přeměně tlakové energie vstupujícího proudu tekutina na energii tepelnou dvou vystupujících proudů bez jakýchkoliv mechanických částí. V první ...
 • Vírová trubice 

  Chýlek, Radomír
  Smyslem této diplomové práce bylo provedení optimalizace provozních parametrů Ranque–Hilschovy vírové trubice z hlediska teplotní separace a vytvoření numerického modelu zařízení. Za tímto účelem byla nejprve provedena ...
 • Vývoj nosiče vzorků pro měření elektrických vlastností v UHV SEM 

  Axman, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí a následným testováním nosiče vzorků umožňující ohřev, chlazení a měření teploty vzorku a zásobníku vzorků pro vysokovakuovou aparaturu skenovacího elektronového mikroskopu, který ...