Now showing items 1-17 of 17

 • Aplikace pro porovnání verzí souborů SAP Crystal Reports 

  Buš, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou porovnání dvou souborů se šablonou vytvořených v aplikaci Crystal Reports. Tyto soubory jsou binární, a proto jsou běžnými prostředky neporovnatelné. Z toho důvodu je nejprve převedeme ...
 • Detekce objektů 

  Baáš, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou tvarovo nemenných objektov na snímkach. Pre detekciu je využitý algoritmus hranového vzdialenostného párovania, ktorý je na tieto účely stavaný. Prvá časť tejto práce je určená ...
 • Detekce tváří v obraze 

  Škrobák, Dalibor
  Tato práce se zabývá detekci tváře ve statickém obrazu. Teoretická část práce je zaměřena na barevné modely využívané pro detekci kůže v obraze (RGB, HSI, YCbCr), metodami využívající barevnou složku obrázků k detekci kůže ...
 • Elektrochemická příprava fluorescenčního senzoru s vysoce uspořádáným nanostrukturovaným povrchem 

  Bedlek, Marek
  Práca sa zaoberá prípravou a skúmaním optických vlastností samousporiadaného pola TiO2 a Au kvantových bodiek (QDs) a ich potenciálnym využitím v medicíne ako optický senzor pri detekcii biomolekúl. Ako metóda prípravy ...
 • Generátor vizitek 

  Moučka, Milan
  Vizitky jsou v dnešní době populárním nosičem dat pro zprostředkování informací. Tato bakalářská práce se zabývá aplikací pro generování vizitek podle obecně stanovených zásad. Výsledkem je aplikace, která do PDF dokumentu ...
 • Hodnocení viability kardiomyocytů 

  Kremličková, Lenka
  Cílem této diplomové práce je seznámení se s vlastnostmi obrazových dat a principem jejich snímání. Dále literární rešerše metod zabývajících se segmentací obrazu v oblasti zpracování obrazů srdeční tkáně a v neposlední ...
 • Knihovna pro matematické výpočty v jazyce C++ 

  Temel, Aleš
  Ve své bakalářské práci vytvářím knihovnu pro uchování matic a práci s maticemi. V tomto případě je problematika zaměřena hlavně na tzv. řídké matice. Jazyk C++ nenabízí mezi standardními knihovnami nástroje pro jednoduchou ...
 • Komponenty webových aplikací v PHP s transparentní vazbou na data 

  Loukota, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření zvoleného rámce pro tvorbu webových aplikací v jazyce PHP o definici šablon stránek v XML s možností implementace vlastních rozšiřujících značek v PHP. Rámce ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Smelik, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby rezervačního systému v prostředí internetových stránek s využitím frameworku Nette. Celá práce je rozdělena do více částí a to zjištění teoretických podkladů ...
 • Nanostrukturované povrchy pro elektrochemickou detekci 

  Dzuro, Matej
  Práca sa zaoberá problematikou prípravy zlatých nanoštruktúr pre využitie v elektrochemických senzoroch alebo biosenzoroch, metódami ich charakterizácie a ich výrobou. Dôraz sa kladie na metódu galvanickej depozície zlata ...
 • Procedurální generování budov 

  Húsenica, Ján
  Tato práce se zabývá problematikou procedurálního generování budov. K implementaci nástroje vyvinutého vrámci této práce byla vybrána metoda generování prostřednictvím generativních gramatik. V práci jsou popsané některé ...
 • Prohledávání textových souborů pomocí regulárních výrazů 

  Šimek, Ota
  Tato práce se zabývá návrhem, analýzou a implementací programu, který slouží pro vyhledávání určitých částí textu v textových a xml souborech. Pro vyhledávání je nutné vytvářet šablony pomocí dvou technik porovnávání textu. ...
 • Příprava nanostruktur s využitím nanoporézní masky 

  Dzuro, Matej
  Cieľom práce je elektrochemicky pripraviť optický senzor pozostávajúci z TiO2 kvantových bodiek (ďalej len QDs) pomocou nanoporéznej šablóny z Al2O3 a následne upraviť povrch QDs naparením zlatej vrstvy opäť pomocou ...
 • Rozpoznávání textu v obraze 

  Bílek, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání textu v obraze a těmi metodami zpracování obrazu, které rozpoznání textu napomáhají. Zvláště se zaměřuje na problematiku obrazového spamu a jeho úpravu pro rozpoznání. Popisuje ...
 • Segmentace webových stránek s využitím shlukovacích technik 

  Zelený, Jan
  Získávání informací a jiné techniky dolování dat z webových stránek získávají na důležitosti s tím, jak se rozvíjí webové technologie a jak roste množství informací uložených na webu, jakožto jediném nosiči těchto informací. ...
 • Systém pro správu obsahu založený na ontologiích 

  Čekan, Ondřej
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému založeného na sémantických technologiích a ontologických jazycích. Je zde popsán sémantický web a jeho koncept, technologie sémantického webu především RDF a ...
 • Technologie pro zkapalňování zemního plynu a jeho následnou distribuci a využití 

  Zbořil, David
  Tvorba závěrečné práce je jedním z velmi klíčových momentů při studiu na univerzitě. Kvalita zpracování její formální části je pak jedním z nejdůležitějších kritérií při jejím hodnocení. Cíl této práce je popsat jednotlivé ...