Now showing items 1-14 of 14

 • Automatizované měření teploty v boji proti COVID 

  Roman, Matej
  Táto práca sa zaoberá tvorbou voľne šíriteľného programu, ktorý dokáže automatizované rozpoznávanie tváre v obraze z termovíznej kamery a následne odmeranie jej teploty. Program má prispieť v boji proti šíreniu ochorenia ...
 • Detekce ruky uživatele v hloubkových datech 

  Malík, Pavol
  Cieľom tejto práce je detekovať ruku užívateľa nad interaktívnym stolom a zobraziť jej pozíciu voči stolu. Na vypracovanie bol zvolený prístup pomocou hĺbkových dát, použitím senzora Kinect. Detekcia je realizovaná použitím ...
 • Detekce tváří v obraze 

  Škrobák, Dalibor
  Tato práce se zabývá detekci tváře ve statickém obrazu. Teoretická část práce je zaměřena na barevné modely využívané pro detekci kůže v obraze (RGB, HSI, YCbCr), metodami využívající barevnou složku obrázků k detekci kůže ...
 • Detekce zubů na 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti 

  Kantor, Roman
  V téhle práci diskutuji problém detekce zubů ve 3D počítačovém polygonálním modelu čelisti.  Opisuji zde možné postupy, za pomocí kterých je možné požadovaného výsledku dosáhnout.  Zhodnocuji jejich výhody a nevýhody a ...
 • iPhone aplikace pro rozpoznání SPZ 

  Sládeček, Roman
  Tato práce se zabývá teoretickou a praktickou stránkou tvorby aplikace pro mobilní zařízení Apple iPhone a jeho operační systém iOS. V teoretické části práce jsou obsaženy informace o historii zařízení, o nástrojích k ...
 • Re-identifikace vozidla pomocí rozpoznání jeho registrační značky 

  Špaňhel, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmů detekce a rozpoznání registrační značky vozidla, které by byly použitelné pro re-identifikaci vozidla v obraze, a vytvořením jednoduchého systému analýzy dopravy. Byly navrženy a ...
 • Rozpoznáváni standardních PILOT-CONTROLLER řídicích povelů v hlasové podobě 

  Kufa, Tomáš
  Obsahem této práce je aplikace rozpoznávání řeči na ATC povely. Volba metod a přístupů k automatickému rozpoznávání ATC povelů vychází z podrobné studie letového provozu. Protože neexistuje jednoznačné řešení, zvlášť v tak ...
 • Rozpoznávání SPZ 

  Trkal, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem systému pro automatickou lokalizaci a rozpoznávání státní poznávací značky na snímku. Vstupní snímky pochází z různých zdrojů a obsahují velké scénické i povětrnostní rozdíly. ...
 • Sledování vojenských cílů ve videosignálu 

  Hamada, Ondřej
  Práce shrnuje a popisuje nejrozšířenější metody pro detekci cílů ve videosignálu. Speciálně se zaměřuje na využítí kernel-based metody s použitím mean-shift algoritmu a metody pro porovnávání vzorů. Obě tyto metody jsou ...
 • SMART CAR: detekce dopravních značek 

  Brzoza, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá známými postupy detekce dopravních značek ve video sekvenci. Z úvodu se věnuje jejich popsání a vytyčení hlavních výhod a nevýhod s ohledem na rychlost zpracování a přesnosti detekce. V ...
 • Statický model scény 

  Sikora, Jan
  Práce se zabývá různými metodami detekce pozadí a s tím související detekcí pohybu ve scéně. Je postupováno od nejjednodušších metod k složitějším. U každé jsou zhodnoceny možnosti použití, její nedostatky. V úvodu jsou ...
 • Učení detektorů pomocí sledování objektů 

  Buchtela, Radim
  Práce se věnuje problematice dlouhodobého sledování objektů ve video sekvenci, konkrétně oblasti učení detektorů pomocí sledování objektů. V práci jsou diskutovány metody pro sledování objektů, detekci objektů a online ...
 • Vyhledávání korespondujících objektů ve dvojici snímků 

  Vrbenský, Andrej
  Práce shrnuje část problematiky stereoskopie a popisuje nejrozšířenejší metody na hledání korespondujících objeků ve dvojici stereo snímků. Zaměřuje se hlavně na metody hledání vzoru, založených na porovnávání intenzit. ...
 • Vyhledávání objektu v digitálních snímcích 

  Šramko, Samuel
  Tato práce se venuje detekci objektu v digitálních snímcích. Popisuje teoretické predpoklady k vyhledávání pomocí algoritmu template matching a SURF a jejich následné využití pri rešení korespondencního problému. Dále se ...