Now showing items 1-2 of 2

  • Generování aplikací v TypeScriptu z popisu REST rozhraní 

    Lipjanec, Silvester
    Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou nástroja pre generovanie častí klientskych aplikácií v jazyku TypeScript z popisu REST rozhrania. Cieľom nástroja je automatické vygenerovanie kostry klientskej aplikácie ...
  • Rozhraní bezpečnostního systému pro WiFi sítě 

    Hirš, Petr
    V diplomovém projektu jsem se zaměřil na analýzu současné implementace reputačního systému. Zabývám se především analýzou a návrhem možných rozšíření uživatelského rozhraní reputačního systému. V analýze zmiňuji alternativy ...