Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálu 

  Ištvánek, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá metodami detekce not a tempa v hudebních signálech pomocí specifických metod číslicového zpracování. Rozebírá a popisuje danou problematiku jak z hudební, tak z technické stránky. Nejprve je ...
 • Analýza zvukové interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálu 

  Fančal, Petr
  Cílem této diplomové práce je provedení analýzy skladeb z hlediska časových prostředků hudby. Úvodem jsou stručně popsány základní muzikologické pojmy a veličiny, které jsou v přímém vztahu k časovým prostředkům v hudebně ...
 • Automatické generování šipek pro DDR 

  Skála, František
  Cílem této práce je navržení metod vhodných pro automatickou tvorbu souborů šipek z hudebních souborů k taneční počítačové hře DDR. Tento problém je rozdělen na dvě hlavní fáze - detekci beatů, tedy stanovení tempa písničky, ...
 • Výpočet tempa řeči 

  Galáž, Zoltán
  V rámci semestrálnej práce bol navrhnutý systém výpočtu tempa reči. Tento systém pozostáva z niekoľkých blokov, ako sú bloky predspracovania signálu a jeho segmentácie na menšie časti, blokov výpočtu príznakov a blokov ...
 • Výzkum tempových parametrů porovnávající zvukové nahrávky 

  Ištvánek, Matěj
  Tato práce se zabývá technickými vlastnostmi audio signálů, respektive skladbami z připravené databanky, a popisuje používané parametry pro transkripci a rozbor audio signálů. Shrnuje poznatky z oblasti hudební teorie a ...