Now showing items 1-8 of 8

 • Nosná ocelová konstrukce sportovní haly 

  Cejpek, Martin
  Cílem práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci tenisové haly. Ocelová hala je jednolodní, obdélníkového tvaru o rozpětí 24 m a délce 48 m (bez předsazení štítových stěn). V rámci práce byla provedena analýza dvou ...
 • Ocelová konstrukce zastřešení tenisové haly 

  Šašinka, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením ocelové konstrukce zastřešení sportovní haly. Rozpětí nosné konstrukce haly je 20,00 m, délka 39,80 m, výška 11,99 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel S235. Byly zpracovány ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby tenisové haly v Uherském Brodě 

  Něnička, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt tenisové haly v Uherském Brodě. Komplexně řeší výstavbu tenisové haly v rozsahu hrubé stavby se zastřešením. Obsahuje technickou zprávu, která stavbu popisuje ...
 • Tenisová hala 

  Hanáčík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné konstrukce tenisové haly obdélníkového půdorysu. Objekt se nachází na území města Brna. Projekt je vypracován ve dvou variantách. První varianta je ocelová konstrukce ...
 • Tenisová hala 

  Mynaříková, Alice
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce tenisové haly. Zvolila jsem konstrukci z lepeného lamelového dřeva v kombinaci s rostlým dřevem. Hala je půdorysných rozměrů 23,275 x 67,375 m. V práci je ...
 • Tenisová hala v Brně 

  Brozmanová, Dagmar
  Cieľom práce je vypracovanie statického návrhu nosnej oceľovej konštrukcie tenisovej haly. Hala je situovaná v Brne a jej pôdorysné rozmery sú 66,0 x 42,0 m. Výška konštrukcie nad terénom je 13,539 m. Hlavnú nosnú časť ...
 • Tenisová hala v Bystřici pod Hostýnem 

  Pospíšilová, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce tenisové haly pro 3 tenisové kurty. Konstrukce je umístěna v Bystřici pod Hostýnem. Halu tvoří 11 příčných vazeb v osové vzdálenosti 5,8 m. Jedná se ...
 • Tenisová hala v Novém Městě na Moravě 

  Pešák, Radek
  Cílem této práce je návrh nosné ocelové konstrukce tenisové haly v Novém Městě na Moravě. Hala je navržena pro 2 tenisové kurty. Objekt je obdélníkového půdorysu o rozpětí 34 m a délce 60 m. Příčné vazby jsou navrženy po ...