Now showing items 1-2 of 2

  • Kapacitní senzor v nízkoteplotní keramice 

    Symerský, Tomáš
    Bakalářská práce pojednává o teoretických poznatcích základních materiálů, a to především o keramice nízkých teplot, která umožňuje vytváření vícevrstvých struktur. Při vytváření těchto struktur však vznikají různé defekty, ...
  • Tvorba motivů tenkovrstvými metodami 

    Ondráček, Michal
    Diplomová práce se zabývá teorií technologie tenkých vrstev, zejména vytvářením těchto vrstev. Dále práce obsahuje rozdělení vakuových depozičních technik na fyzikální (PVD) a chemické (CVD). Hlavním cílem práce je vytvořit ...