Now showing items 1-5 of 5

 • Destructive and non-destructive assessment of the frost resistance of concrete with different aggregate 

  Kocáb, Dalibor; Kucharczyková, Barbara; Daněk, Petr; Vymazal, Tomáš; Hanuš, Petr; Halamová, Romana (IOP Publishing, 2018-07-12)
  The paper focuses on determining the frost resistance of concrete using selected destructive and non-destructive test methods. The experiment was performed with four specially made concretes, which differed only in the ...
 • Srovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonů 

  Rozsypalová, Iva
  Práce se zabývá stanovením zvolených pevnostních parametrů ztvrdlého betonu v tahu a hledáním vztahů mezi nimi. Jedná se především o pevnost v prostém tahu, pevnost v tahu ohybem a pevnost v příčném tahu. Součástí práce ...
 • Vliv mnohonásobného zatěžování na vybrané parametry lehkého betonu 

  Alexa, Martin
  Diplomová práce se zabývá sledováním hodnot vybraných parametrů (zejména statického modulu pružnosti) lehkého betonu v tlaku před a po vícenásobném cyklickém zatěžování. Pomocí odporových tenzometrů byly měřeny deformace ...
 • Vliv vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti betonu 

  Pešek, Lukáš
  Práce se zabývá sledováním vlivu vlhkosti lehkého kameniva na vlastnosti ztvrdlého betonu. V rámci experimentu byla odzkoušena zkušební tělesa ze dvou různých lehkých betonů, a dvou různých vstupních vlhkostních stavů ...
 • Využití R-materiálu do studených asfaltových směsí 

  Kotas, Vojtěch
  Práce řeší využití R-materiálu do asfaltových směsí zpracovaných za studena, což je moderní metoda využití recyklátu do podkladních vrstev pozemních komunikací. Konkrétně se zabývá stanovením základních vlastností R-materiálu, ...