Now showing items 1-4 of 4

 • Sledování vlivu keramické vazby na vlastnosti izolačních žáromateriálů 

  Friček, Jakub
  Tepelně izolační žáromateriály jsou nedílnou součástí každého tepelného agregátu, protože snižují jeho energetickou náročnost. Hledání možností výroby při nižších výrobních a surovinových nákladech je při současném trendu ...
 • Směsný recyklát do podloží vozovek pozemních komunikací 

  Masař, Daniel
  Teoretická část diplomové práce rešeršní formou zpracovává produkci stavebních a demoličních odpadů a jejich následnou proměnu ve výsledný recyklát a jeho možné využití v pozemních komunikacích. Pozornost je soustředěna ...
 • Srovnání vybraných pevnostních tahových parametrů betonů 

  Rozsypalová, Iva
  Práce se zabývá stanovením zvolených pevnostních parametrů ztvrdlého betonu v tahu a hledáním vztahů mezi nimi. Jedná se především o pevnost v prostém tahu, pevnost v tahu ohybem a pevnost v příčném tahu. Součástí práce ...
 • Vlastnosti výztužných sklovláknitých geomříží 

  Veselý, Petr
  Fungující silniční síť je základním prvkem dnešní ekonomiky. Jízda by měla být bezpečná a plynulá. Primární silniční síť je již vybudovaná a pozornost si nyní získává spíše její údržba. Z důvodu zvyšujícího se zatížení ...