Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza svarových spojů z termoplastů 

  Procházka, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou svarových spojů z termoplastů. Byly provedeny experimenty, ve kterých byly sady nesvařovaných těles, těles s oboustrannými koutovými svary a těles s tupými svary zkoušeny tahem a ...
 • Mechanické vlastnosti materiálů pro 3D tisk 

  Janiš, Adam
  Tato práce se ve stručnosti zabývá popisem technologie 3D tisku metodou FDM, která funguje na principu nanášení vrstev roztavených termoplastů a jejich následného ochlazení a ztuhnutí. Tato jedinečná struktura poté vykazuje ...
 • Spojování 3D FDM tištěných dílů z ABS 

  Halabrín, Marek
  Práce předkládá porovnání vhodnosti spojování součástí různými lepidly. Lepený materiál je ABS plast od firmy Gembird Vzorky byly slepeny pomocí čtyř lepidel: BISON Power Adhesive, BISON Epoxy Universal, PATTEX Repair Epoxy ...
 • Vliv technologie vytvrzování laku na kvalitu spoje 

  Smékal, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část práce je rešerší na témata práškového lakování, lepení a kaučuků. V druhé a hlavní části práce je zpracován postup výroby lepených vzorků, vyhodnocení smluvní tahové ...