Now showing items 1-2 of 2

  • Pásový dopravník pro křemenný písek 

    Ješuta, Jiří
    Tématem této bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu křemenného písku s dopravním výkonem 80 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 39 m a výškovým rozdílem 11 m. Práce obsahuje popis hlavních částí ...
  • Přenosný pásový dopravník pro stavební materiály a odpady 

    Ostrý, Josef
    Cílem této bakalářské práce je návrh přenosného pásového dopravníku dle zadaných parametrů. První část práce obsahuje koncepci navrhovaného dopravníku s volbou komponentů. V další části je řešen funkční výpočet, který je ...