Now showing items 1-17 of 17

 • Kategorizace pásových dopravníků 

  Šulák, Jakub
  Práce popisuje konstrukční provedení pásových dopravníků do délky 70 metrů, zejména pak posouzení z hlediska nosných a napínacích prvků. Jsou zde popsány výhody a nevýhody jednotlivých částí dopravníků a porovnaní současného ...
 • Korečkový elevátor 

  Sochor, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh svislého korečkového elevátoru, který má sloužit k dopravě obilovin s dopravní výškou 19 m a dopravovaným množstvím 100 t/hod. Práce se skládá z popisu korečkového elevátoru a jeho ...
 • Pásový dopravník 

  Chroust, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pásového dopravníku pro přepravu suchého písku. Cílem práce je provést konstrukční řešení pásového dopravníku podle zadaných parametrů, kterými jsou dopravní výkon 100 000 ...
 • Pásový dopravník 

  Hykolli, Denis
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh a výpočet šikmého pásového dopravníku pro přepravu štěrku o velikosti frakce 16 - 32 mm, převýšením mezi koncovými stanicemi 6m a hmotnostním průtokem materiálu 100 000 kg/h. ...
 • Pásový dopravník 

  Kvita, Josef
  Cílem bakalářské práce je návrh pásového dopravníku pro přepravu štěrku s dopravním výkonem 60 t.h-1, výškovým rozdílem 3 m a vzdáleností mezi osami bubnů 10 m. Tato práce obsahuje také popis základních částí pásového ...
 • Pásový dopravník na slévárenský písek 

  Matula, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu slévárenského písku o výkonu 90 000 kg.h-1, s osovou vzdáleností přesypů 30 m a výškovým rozdílem 5,8 m. Práce zahrnuje popis jednotlivých částí, funkční ...
 • Pásový dopravník na slévárenský písek 

  Mátl, Pavel
  Podstatou této bakalářské práce je provést konstrukční návrh a výpočet pásového dopravníku, pevnostní výpočet hřídele hnacího bubnu, určení hlavních parametrů a konstrukční návrh pohonu. Dopravník bude určen k přepravě ...
 • Pásový dopravník pro drcené kamenivo 

  Kohoutek, Martin
  V této bakalářské práci je cílem provést konstrukční návrh pásového dopravníku pro dopravu drceného kameniva dané zrnitosti, zadaný dopravní výkon 70000 "kg" "h" ^"-1" a zadanou dopravní výšku 7 m. V této práci jsou stručně ...
 • Pásový dopravník pro drcené kamenivo 

  Hladík, František
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení pásového dopravníku pro dopravu drceného kameniva o zrnitosti 32 – 63 mm, s dopravním výkonem 100 000 kg·h-1 a výškovým rozdílem 15 m. V práci je obsažen stručný ...
 • Pásový dopravník pro drcený vápenec 

  Kadyrgozhin, Yermek
  Podstatou této bakalářské práce je provést konstrukční návrh a výpočet pásového dopravníku pro dopravu drceného vápence s dopravním výkonem 47 000 kg.h-1, výškovým rozdílem 5,3 metrů a osovou vzdáleností 21,7 metrů. Práce ...
 • Pásový dopravník pro drcený vápenec 

  Haša, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je přednést konstrukční návrh pásového dopravníku pro drcený vápenec. Dopravní vzdálenost činní 28 metrů s převýšením 7 metrů. Dopravní výkon pásu je stanoven na 43 000 kg.h-1. Konstrukční návrh ...
 • Pásový dopravník pro potravinářské zrno 

  Tůma, Martin
  Cílem této bakalářské práce je provést konstrukční řešení šikmého pásového dopravníku pro dopravu potravinářského zrna s dopravním výkonem 95 000 kg.h-1, osovou vzdáleností přesypů 28 m a výškovým rozdílem 7 m. Práce ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Macek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro přepravu recyklovaného kameniva. V první části bakalářské práce je proveden popis pásového dopravníku a je zde uveden přehled výrobců pásových dopravníků. V ...
 • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

  Bezrodný, Roman
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice pásového dopravníku pro přepravu recyklovaného kameniva v šikmém směru. V této práci je proveden funkční výpočet pásového dopravníku dle zadaných parametrů, určení hlavních ...
 • Pojízdný pásový dopravník 

  Čech, David
  Cílem bakalářské práce je návrh pojízdného dopravníku pro přepravu drobného kameniva a drobné stavební sutě s dopravním výkonem 60 000 kg/h, výškovým rozdílem 3,5 m. Tato práce obsahuje také popis základních částí pásového ...
 • Pojízdný pásový dopravník délky pro stavební materiály a odpady 

  Pavelka, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pojízdného šikmého pásového dopravníku pro stavební materiály a odpady v šikmém směru dle zadaných parametrů. Práce obsahuje obecný popis pásového dopravníku, návrh hlavních rozměrů, ...
 • Přenosný pásový dopravník pro kamenivo a stavební suť 

  Krbeček, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přenosného pásového dopravníku pro kamenivo a stavební suť. Práce obsahuje popis základních částí dopravníku a jejich volbu. Dále je proveden funkční výpočet dle platné ...