Now showing items 1-2 of 2

  • Evoluční algoritmy při řešení problému obchodního cestujícího 

    Jurčík, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá problematikou evolučních algoritmů na problému obchodního cestujícího (TSP). V první části jsou uvedeny teoretické základy z teorie grafů a složitosti algoritmů. Následuje část věnující se vybraným ...
  • Genetické algoritmy 

    Miček, David
    Obsahem práce je seznámení se s problematikou genetických algoritmů. V práci je rozebrána teorie složitosti úloh a na ni navazující teoretické základy genetických algoritmů. Následuje podrobné rozebrání tří řešených úloh ...