Now showing items 1-1 of 1

  • Využití odpadního tepla z prádelenského provozu 

    Križan, Andrej
    Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia odpadného tepla. Jej podstatná časť sa preto zaoberá dostupnými metódami využitia odpadného tepla a ich analýzou, pričom sa vo veľkej miere venuje tepelným ...