Now showing items 1-12 of 12

 • Ekologické vytápění 

  Čekanová, Adéla
  Tématem diplomové práce je ekologické vytápění. Teoretická část obsahuje přehled možných způsobů využití alternativních zdrojů energie, zejména pak solární energie a energie prostředí - tepelná čerpadla. Praktická část je ...
 • Kogenerační jednotky na rostlinný olej 

  Macoszek, Pavel
  Text se věnuje problematice kogeneračních jednotek na rostlinný olej. V první kapitole jsou uvedeny základní informace ohledně výroby, dodávky a spotřeby elektrické energie v České republice a ohledně obnovitelných zdrojů ...
 • Návrh malého jaderného reaktoru pro účely dodávek tepla 

  Bobčík, Marek
  Úkolem této diplomové práce je posouzení vhodnosti využití malého jaderného reaktoru pro účely dodávek tepla. Toto řešení je dimenzováno především pro menší města. Jsou analyzovány veškeré potřeby dodávky tepla s následným ...
 • Regenerace tepla a vody z proudu odpadního vzduchu 

  Jankůj, Tomáš
  Práce se zabývá procesem sušení dřeva. Jedná se o metodu odstraňování přebytečné vody z dřevní hmoty. Sušení lze rozdělit na dva základní typy. Prvním typem je přirozené sušení, při kterém dochází k sušení materiálu bez ...
 • Rekuperace tepla z odpadních vod 

  Paulíková, Kateřina
  Bakalářská práce pojednává o pohledu na odpadní vodu jako na zdroj tepelné energie. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola má za úkol seznámit s problematikou odpadních vod. Rozbor systémů pro rekuperaci ...
 • Studie využitelnosti vhodných materiálů pro dlouhodobé ukládání tepelné energie 

  Bukvová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá vhodnými způsoby ukládání tepelné energie a selekcí materiálů pro vysokokapacitní zásobník. V práci jsou popsány technologie využívané v současné době pro dlouhodobé ukládání tepelné energie, ...
 • Studium tepelných poměrů a vhodných materiálů pro konstrukci energetického zásobníku pro dlouhodobé ukládání energie v podmínkách klimatu ČR 

  Bukvová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vhodnými způsoby ukládání tepelné energie a selekcí materiálů pro vysokokapacitní zásobník. V práci jsou popsány technologie využívané v současné době pro dlouhodobé ukládání tepelné energie, ...
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda 

  Ondráček, Miroslav
  Tato práce pojednává o moderním vytápění rodinných domů pomocí tepelných čerpadel. Tepelné čerpadlo je energetické zařízení, které je schopné odebrat tepelnou energii okolnímu prostředí při relativně nízké teplotě a ...
 • Teplárenské zdroje v ČR 

  Bártová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá teplárenskými zdroji v České republice. Součástí práce je rozdělení a popis tepláren, sloužících k výrobě nejen tepelné, ale i elektrické energie. V další části práce jsou popsány výhody a ...
 • Teplovodní otopné soustavy se solárními prvky 

  Umýsa, Radovan
  Bakalářská práce se zabývá popisem teplovodních otopných soustav s využitím solárních prvků. Tato práce se skládá ze dvou částí. V první části bakalářské práce jsou popsány druhy teplovodních otopných soustav a jejich ...
 • Vyhodnocení ekonomické efektivnosti solárního systému 

  Mikl, Antonín
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektu termického solárního systému pro ohřev teplé vody, venkovního bazénu a přitápění vybraného rodinného domu. Seznamuje nás jakým způsobem se dá využívat slunce na výrobu tepelné ...
 • Využití solární energie v energetickém zásobování rodinného domu 

  Siuda, Radim
  Předmětem této bakalářské práce je využití sluneční energie pro ohřev vody. První část je věnována shrnutí teoretických poznatků současného pasivního i aktivního využití solární energie. Druhá část práce pojednává o návrhu ...