Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní simulátor slunečního záření 

    Petrov, Roman
    Tato práce se skládá z teoretické části, ve které se zabývá různými způsoby, jak matematickými tepelnými rovnicemi modelovat fotovoltaický článek. Tepelné modelování fotovoltaického článku popisuje teplotu, či tepelnou ...