Now showing items 1-8 of 8

 • Diagnostika a návrh eliminace tepelných mostů budovy 

  Šagát, Hynek
  Tato práce se zabývá teplotně-vlhkostním posouzením stavebních konstrukcí bytového domu. Vybrané kritické detaily jsou posouzeny ve specializovaných programech Area 2015 a Cube3D 2015. Součástí práce je i termovizní měření ...
 • Metoda konečných prvků pro úlohy přenosu tepla 

  Čupr, Pavel
  Práce je zaměřena na popis problematiky vedení tepla a jejího praktického využití při posuzování stavebních konstrukcí. Je zde shrnuta teorie vedení tepla, základní principy metody konečných prvků a přehled současných volně ...
 • Posouzení tepelně izolačních vlastností masivní dřevostavby pomocí termokamery 

  Fait, Petr; Čech, Josef; Král,Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2019-06)
  Dnešní společnost se ubírá směrem k úsporám energií. S těmito úsporami velice úzce souvisí problematika tepelných mostů. Článek popisuje nebezpečí vyplývající z tepelných mostů vyskytujících se u staveb způsobené výrazně ...
 • Thermal CFD Analysis of Tubular Light Guides 

  Šikula, Ondřej; Mohelníková, Jitka; Plášek, Josef (MDPI, 2013-12-03)
  Tubular light guides are applicable for daylighting of windowless areas in buildings. Despite their many positive indoor climate aspects they can also present some problems with heat losses and condensation. A computer CFD ...
 • Vliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozem 

  Baďurová, Monika
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího návrhu obálky penzionu společně s navržením alternativních variant s důrazem na snížení nákladů na vytápění. V první části jsou popsány druhy budov podle potřeby tepla na ...
 • Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Machová, Petra
  Tématem diplomové práce „Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti“ je návrh a posouzení čtyř variant zateplení obálky budovy. Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího ...
 • Vliv provedení zateplení bytového domu ve Slavičíně na výdaje spojené s jeho provozem 

  Zvonek, Lukáš
  Cílem diplomové práce je ekonomické zhodnocení návratnosti jednotlivých variant zateplení pro bytový dům ve Slavičíně. V první části jsou popsána témata, která souvisí s danou problematikou. Dále je rozepsána celá škála ...
 • Vplyv energetických opatrní na ceny prevádzky budovy 

  Kabzáni, Matej
  Témou diplomovej práce ,, Vplyv energetických opatrní na ceny prevádzky budovy“ je návrh a posúdenie niekoľko opatrení vo dvoch variantoch zväčša vedúce k zníženiu nákladov na vykurovanie. Diplomová práca sa zaoberá ...