Now showing items 1-14 of 14

 • Kondenzační parní turbína 

  Trávníček, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny o zadaných parametrech. Nejprve je proveden návrh a výpočet tepelného schématu, následuje termodynamický výpočet průtočného kanálu turbíny a návrh vyrovnávacího ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Šrůtek, Petr
  Tématem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny se třemi neregulovanými odběry. Parametry páry v jednotlivých odběrech jsou řešeny v tepelné bilanci oběhu. Na tuto kapitolu navazuje termodynamický a pevnostní ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Borýsek, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parní kondenzační turbíny pro páru o admisním tlaku 125 bar, teplotě 540 °C a maximálním průtoku páry do turbíny 130 t/h. Navrhnuto je tepelné schéma obsahující nízkotlakou i vysokotlakou ...
 • Návrh a a variantní řešení sekundárního a terciálního okruhu jaderné elektrárny 

  Hladík, Jakub
  Účelem této diplomové práce je rešerše tepelných schémat jaderných elektráren a následně předložení návrhu dílčích komponent a jejich zapojení do tepelného schématu. Při návrhu jsou uvažovány různé varianty pohonu napájecích ...
 • Návrh koncepce tepelné elektrárny 

  Zbořil, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem tepelného schématu parní elektrárny. Úvodní část je rešerše o principu fungování tepelných elektráren, hlavně těch s nadkritickými parametry páry. Ve výpočtové části je návrh samotného ...
 • Návrh typu a zapojení parní turbíny pro konkrétní lokalitu 

  Kalina, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem typu a zapojením parní turbíny pro rekonstrukci strojní části teplárny. Práce se skládá ze dvou částí. V první části je uveden teoretický výklad k teplárenství, parním turbínám, ...
 • Parní kondenzační turbína 

  Štěpánová, Lenka
  Cílem této diplomová práce je návrh parní kondenzační turbíny se třemi neregulovanými odběry. Nejdříve je vypočítáno tepelné schéma parního oběhu, následuje termodynamický a pevnostní výpočet lopatkování, výpočet zatížení ...
 • Parní kondenzační turbína s jedním regulovaným odběrem 

  Drápela, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parní kondenzační turbíny ze zadaných parametrů páry. Je zvoleno přetlakové lopatkování podle koncepce firmy PBS Energo, a.s.. Turbína má jeden regulovaný odběr a tři neregulované. ...
 • Parní turbina 

  Sedlák, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na čistě kondenzační parní turbínu se dvěma neregulovanými odběry. Rozebírány jsou podrobněji témata návrhu tepelného schématu, termodynamický výpočet a konstrukční koncepce turbíny. První dva ...
 • Parní turbína 

  Ondrůj, Jakub
  Cílem této diplomové práce je návrh a termodynamický výpočet parní kondenzační turbíny o zadaných parametrech v provedení s jedním regulovaným odběrem. Zadané parametry jsou maximální hmotnostní průtok páry do turbíny 90 ...
 • Parní turbína o výkonu 300 MW 

  Veleba, Lukáš
  Diplomová práce na téma Parní turbína o výkonu 300 MW obsahuje návrh turbosoustrojí pro parní část paroplynového cyklu. Je zpracován výpočet tepelného cyklu a termodynamický návrh průtočných kanálů turbíny pro kombinovaný ...
 • Parní turbína pro biomasový blok 

  Abrahám, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny s jedním regulovaným odběrem s možností provozu 0 až 10 t/h. V první části je navrženo tepelné schéma. Turbína má také dva neregulované odběry pro nízkotlakou ...
 • Parní turbína v paroplynovém cyklu 

  Filoušová, Natálie
  Diplomová práce na téma Parní turbína v paroplynovém cyklu se soustředí na návrh nízkotlakého dílu třítělesové parní turbíny a jejího bočního výstupního hrdla do vzduchem chlazeného kondenzátoru. Samotnému návrhu NT dílu ...
 • Systém ucpávkové páry pro parní turbínu 

  Skala, Šimon
  Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem kondenzační parní turbíny se třemi ne-regulovanými odběry a návrhem i popisem jejího systému ucpávkové páry. Parametry páry v klíčových bodech jsou určeny v tepelném schématu ...