Now showing items 1-1 of 1

  • Struktura a vlastnosti martenzitických korozivzdorných ocelí 

    Rimko, Marcel
    Diplomová práca sa zaoberá martenzitickými korózii vzdornými oceľami a ich mechanickými vlastnosťami. Teoretická časť spočíva v oboznámení s koróziou, chemickým zložením, tepelným spracovaním a mechanickými vlastnosťami ...