Now showing items 1-8 of 8

 • Energy, economic and environmental analysis of balneotherapy 

  Miček, Denis
  Cieľom diplomovej práce je vyzdvihnúť nízko-uhlíkovú ekonómiu Európskej Únie, hlavne budúce zvýšenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov ako potenciálny zdroj energie. Slovenská republika je vďaka je pozícií v strednej ...
 • Náhrada parovodu horkovodem v systému centrálního zásobování teplem teplárny Martinská teplárenská, a.s 

  Mužila, Martin
  Práca sa venuje problematike výmeny parného rozvodu za horúcovodný rozvod v mestskej distribučnej sieti teplárne Martin. Dôležitým porovnávacím faktorom hovoriacim pre, alebo proti danej výmene je určenie tepelných strát ...
 • Návrh tepelného čerpadla pro ohřev teplé vody 

  Daxner, Ján
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť hlavné komponenty tepelného čerpadla na základe zadaných parametrov. Prvá teoretická časť tvorí úvod do problematiky tepelných čerpadiel. Opisuje typy tepelných čerpadiel, zdroje energií ...
 • Nekonvenční chladicí systémy pro Formuli Student 

  Ondrejka, Filip
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a výrobou tepelného výmenníka s dutými vláknami pre vozidlo kategórie Formuly Student. Práca sa dá rozdeliť na tri časti. Prvá časť obsahuje rešerš z oblasti prenosu tepla a tepelných ...
 • Povrchový kondenzátor pro parní turbinu 

  Szöcs, Ladislav
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh povrchového kondenzátora s bokovými výstupmi. Samotnému návrhu predchádza rešerš na tému povrchové kondenzátory s bokovými výstupmi. Jadrom práce je termodynamický návrh výmenníka ...
 • Regenerace tepla a vody při sušení papíru 

  Milko, Michal
  Diplomová práca s názvom Regenerace tepla a vody pri sušení papíru sa zaoberá využitím teplého odpadného vzduchu, ktorý je ventiláciou odvetrávaný počas procesu sušenia papiera v papierni. Ďalej sa detailne venuje návrhu ...
 • Trubkový výměník pro ohřev oběhové vody. 

  Novotný, Roman
  Ciežom diplomovej práce je podža zadaných a zvolených hodnôt navrhnúť výmenník tepla vzduch - voda s prúdením vzduchu vo vnútri trubiek a s vystriedaným usporiadaním trubiek. Ďalšou úlohou bolo vypočítať súprúdny a protiprúdny ...
 • Využití odpadního tepla z prádelenského provozu 

  Križan, Andrej
  Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia odpadného tepla. Jej podstatná časť sa preto zaoberá dostupnými metódami využitia odpadného tepla a ich analýzou, pričom sa vo veľkej miere venuje tepelným ...