Now showing items 1-20 of 32

 • Horkovodní roštový kotel 

  Svoboda, Marek
  Práce se zabývá návrhem horkovodního roštového kotle, kde výstupem je voda o parametrech 130 °C a tlaku 16 bar. V obsahu celé práce je postupně uveden stechiometrický výpočet, který vychází ze zadaného paliva – dřevní ...
 • Kontrolní tepelný výpočet teplovodního žárotrubného kotle 

  Polášek, Kryštof
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem teplovodního žárotrubného kotle. V první části práce je provedeno základní rozdělení a popis jednotlivých typů průmyslově využívaných kotlů. Následně je představen výpočtový ...
 • Kotel na spalování výpalků lihovarů 

  Lípa, Viktor
  Bc. Viktor Lípa Kotel na spalování výpalků z lihovarů Diplomová práce, Ústav energetiky, 2008 Diplomová práce se zabývá projekčním návrhem kotle, včetně dimenzování teplosměnných ploch a konstrukčním návrhem komory ...
 • Matematický model teplárenské sítě 

  Pařízková, Iva
  Diplomová práce se zabývá tvorbou iteračního simulačního modelu v prostředí Visual Basic of Application (VBA) pro tepelný a hydraulický výpočet tepelných sítí. Uvažované proudící médium je horká voda. Ve vzniklém modelu ...
 • Materiály pro vinutí elektrických strojů 

  Minks, Ondřej
  Práce se zabývá problematikou náhrady mědi ve vinutí statoru asynchronního motoru hliníkem v několika variacích a jejich následným porovnáním. Jsou nastíněny výhody a nevýhody obou materiálů pro tuto aplikaci. Výchozím ...
 • Mezivýměník tepla sodík - sodík 

  Kupčík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezivýměníků tepla v jaderných elektrárnách. První část je věnována analýze a rozdělení konstrukčních provedení mezivýměníků u komerčních a experimentálních elektráren. V další ...
 • Návrh granulačního kotle na černé uhlí, 540 °C, 9,4 MPa, tnv = 170 °C 

  Podhorský, Jakub
  Diplomová práce na téma Návrh granulačního kotle na černé uhlí se zabývá tepelným návrhem kotle, který má být zastaven do stávající kotelny na místo demontovaného kotle. Při návrhu je také uvažováno s využitím metody SCR ...
 • Návrh parního plynového kotle 

  Kuriál, Jakub
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu parního kotle na spalování zemního plynu. Návrh obsahuje stechiometrický výpočet, výpočet účinnosti kotle, tepelné výpočty a stanovení geometrických parametrů kotle a teplosměnných ...
 • Návrh roštového kotle na spalování tříděného odpadu 

  Paštěka, Michal
  Cílem diplomové práce je návrh roštového kotle na spalování tříděného odpadu. Jsou zadány výstupní parametry páry a prvkový rozbor paliva, na základě kterého jsou určeny stechiometrické výpočty. Dále je počítána tepelná ...
 • Parametry v tepelném výpočtu elektrotepelných zařízení 

  Mikmek, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá tepelným výpočtem odporové kelímkové pece s důrazem na vliv volených parametrů. Je popsán celý postup tepelného výpočtu. U konkrétního výpočtu uvedeného v této práci je předpokládána znalost ...
 • Parní kotel na dřevní štěpku 25t/h, 5,5MPa, 475°C 

  Pecháček, Michal
  Práce se věnuje návrhu parního roštového kotle o výkonu 25 t/h, s parametry výstupní páry p = 5,5 MPa, t = 475 °C a teplotou napájecí vody 105 °C. Jedná se o kotel s přirozenou cirkulací vody výparnými plochami, jehož ...
 • Plynofikace olejového kotle v cukrovaru 65 t/h, 3,8 MPa, 450 °C 

  Štukavec, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá plynofikací stávajícího olejového kotle. V první části práce popisuje stávajícího kotel. V další části práce následuje plynofikace s ohledem na dodržení limitu NOX. a přepočet kotle pro provoz ...
 • Plynofikace uhelného kotle 210 t/h; 13,63 MPa; 540 °C 

  Zajíc, Josef
  Diplomová práce se zabývá plynofikací uhelného kotle a jeho tepelným přepočtem. V první části je proveden výpočet spalovací komory. Následuje přepočet teplosměnných ploch a návrh trubkového ohříváku vzduchu, kterým bude ...
 • Program pro návrh asynchronního motoru 

  Rúra, Dávid
  Táto práca pojednáva o možnostiach využitia algoritmov pre návrh asynchrónnych strojov s klietkou nakrátko so zameraním na elektromagnetický návrh a analytické overenie oteplenia. Tento typ motora patrí medzi najpoužívanejšie ...
 • Přepočet kotle při změně jmenovitých parametrů 

  Haška, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá přepočtem parního kotle. Nejprve navrhnu opatření pro dosažení nových jmenovitých parametrů kotle a teploty odchozích spalin. Následně to ověřím tepelným výpočtem se všemi náležitostmi.
 • Roštový kotel na spalování biomasy 

  Szabó, Gergely
  Práce se zabývá návrhem roštového parního kotle, který má přirozenou cirkulaci a je určen na spalování dřevní štěpky. Kotel má výkon 45 t/h a vyrábí přehřátou páru s výstupními parametry 3,5 MPa a 450 °C při teplotě napájecí ...
 • Roštový kotel na spalování biomasy 

  Michalica, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem roštového kotle s přirozenou cirkulací na spalování kontaminované biomasy. Výkon kotle je výkon 45 t/h. Vyrábí přehřátou páru s výstupními parametry 440 °C a 4,2 MPa při teplotě ...
 • Roštový kotel na spalování dřevní štěpky a tříděného odpadu 50t/h 

  Malíková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá návrhem roštového kotle na spalování směsi RDF a dřevní štěpky o zadaném výkonu a parametrech přehřáté páry. Úvod práce je tvořen stechiometrickými výpočty a určením tepelné účinnosti kotle. Práce ...
 • Roštový kotel na spalování kontaminovaného dřeva 

  Dražka, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na návrh roštového parního kotle o výkonu 35 t/h spalujícího kontaminované dřevo a sloužící k výrobě páry o teplotě 430 °C a tlaku 4,1 MPa. První část práce je věnována stechiometrickým výpočtům a ...
 • Roštový kotel na spalování RDF 

  Lachman, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem kotle na spalování RDF o zadaném výkonu a výstupních parametrech přehřáté páry. Úvod práce tvoří přípravné stechiometrické výpočty a stanovení tepelné účinnosti pomocí nepřímé metody. ...